ADN

De L'Enciclopèdia, la wikipedia lliure en valencià
Saltar a: navegació, buscar
DNA chemical structure.svg
L'ADN (àcit desoxiribonucleic) és l'almagacén de l'informació genètica i la molècula encarregada de transmetre a la descendència les instruccions necesàries per a que fabrique per lo manco una proteïna, per a que expresse un determinat caràcter. En el seu interior es troben els gens.

Components[editar]

L'ADN està compost per nucleòtits:

-Per un grup de fosfat, compost per fòsfor i oxigen.

-Una pentosa de cinc àtoms de carbono.

-Una base nitrogenada, que pot ser adenina en timina per dos enllaços d'hidrogen i la guanina en la citosina per tres enllaços d'hidrogen.

L'ADN forma dos cadenes (bicatenàreu) antiparaleles, que estan de forma paralela pero seguixen sentits oposts.

Replicació[editar]

Artícul principal → Duplicació de l'ADN.

Per a la reproducció per mitosis o meiosis és necesari que es produïxca la duplicació de l'ADN.

Primer l'ADN s'obri i es separen les bases nitrogenades, enacabant es van colocant en la cadena les bases complementàries i al final tenim dos cadenes d'ADN idèntiques de tipo semiconservatiu perque conserva la mitat de la cadena anterior. Per si han habut errors també es repasa i corrig.

Descodificació[editar]

Artícul principal → Descodificació de l'ADN.
DNA transcription.jpg

Per a fabricar les proteïnes es fa el següent procediment: L'ADN s'obri i comença a passar una cadena d'ARN mensager que còpia en les bases complementàries la sequència de bases nitrogenades que estan en triplets, tres bases nitrogenades, pero en conte de timina còpia uracil al triplet copiat en l'ARN mensager se li diu codó. Ad este procés se li dui transcripció.

Protein synthesis-fr.svg

Este el transporta fòra del núcleu, en el citoplasma a on l'ARN ribosòmic el recorre i en els dos, s'inserta l'ARN transferent, que en un extrem poseix l'anticodó i en l'atre, s'inserten els aminoàcits, segons indiquen les bases nitrogenades, que formaran les proteïnes per a que l'organisme exprese un determinat caràcter. Ad este procés se li diu traducció (biologia). El còdic genètic universal és la correspondència entre els codons de l'ARN(m) i els aminoàcits de la proteïna resultant.

Enllaços externs[editar]

Commons