Ajuda:Uiquificar

De L'Enciclopèdia lliure en valencià
Saltar a: navegació, buscar

El terme uiquificar és un neologisme creat per a denominar al procés d'unificar el disseny i l'estètica dels artículs d'una wiki, d'acort en les convencions estipulades en el seu Manual d'estil. Quan un artícul complix en totes estes convencions, llavors es diu que està uiquificat.

artículs sense uiquificar

Els artículs que no estan uiquificats porten la plantilla {{uiquificar}}, que te el següent aspecte:

Pero si necessiten atres millores ademés de la uiquificació, poden alternativament mostrar la plantilla {{problemes artícul}}, utilisada per a indicar diverses deficiències simultànees. En eixe cas es voria alguna cosa com açò:


Normalment les pàgines sense uiquificar consistixen en extensions de text sense cap format, encara que de vegades es tracta d'artículs parcialment uiquificats, com un text separat en seccions pero sense una introducció o enllaços interns adequats. La plantilla ha de mantindre's en ells fins a que hagen segut uiquificats per complet.

Com marcar-los

Quan trobes un artícul o secció que no s'enquadren en les nostres normes d'estil –Com una série de paràgrafs sense solució de continuïtat– Que inclús no estiga senyalada en un d'eixos cartells, i si no t'animes a uiquificar-ho tu mateix, pots colaborar marcant-ho com artícul sense uiquificar. Per a fer-ho, has d'entrar en el seu pàgina d'edició i agregar a l'escomençament del wikitext el següent còdic {{uiquificar|t={{subst:CURRENTTIMESTAMP}}}}.

I si vols anar inclús més allà, pots incorporar-li també un o dos paràmetros, triats de esta llista, que indiquen el tema o matèria sobre el qual tracta el text. Posem per cas que descobrixes que l'artícul Ponts de Vila del Sol no és més que un text més o menys ben escrit que parla dels ponts d'accés a un poble que no coneixes. Llavors els temes seran Geografia i Arquitectura, i la plantilla que inserixques haurà de quedar aixina: {{uiquificar|geografia|arquitectura|t={{subst:CURRENTTIMESTAMP}}}}.

Buscant artículs per a uiquificar

Tots els artículs marcats per a uiquificar es troben llistats tant en la Categoria:Proyecte:Uiquificar com en els seus subcategories temàtiques, pero classificats de distinta forma. A l'hora de decidir-te a colaborar uiquificant artículs, totes les estratègies són bones; pots triar la que preferixques:

Per tema

Si et sents a gust millorant els artículs d'una certa especialitat, ya siga perqué coneixes eixe tema, perqué ho consideres més enciclopèdic o simplement perqué el veus divertit, la Categoria:Proyecte:Uiquificar per tema és el punt de partida. Allí trobaràs un arbre de subcategories estructurat per matèries, entre les que podràs triar la que millor s'acomode al teu criteri.

Per antiguetat

Si en canvi el teu interés és ajudar uiquificant artículs de qualsevol tipo perqué et resulta monòton encasellar-te en un únic tema, o perqué consideres més important millorar primer aquells que porten més temps en eixa situació, en la Categoria:Proyecte:Uiquificar voràs la llista rigorosament ordenada segons la data en que cada artícul fon marcat per a uiquificar. Els primers seran sempre els més antics.

Com uiquificar un artícul

En poques paraules, s'han de seguir els següents passos per a uiquificar un artícul:

 1. El terme que titula l'artícul ha d'anar en negretes en el començament de l'artícul, la primera volta que es menciona. És molt important que l'artícul tinga una introducció concisa, que done una idea immediata del tema del mateix.
 2. Donar una estructura adequada, dividint quan siga possible l'artícul en seccions, intentant separar els paràgrafs correctament i procurant corregir les possibles faltes d'ortografia, redacció i sintaxis. Si l'artícul és quasi illegible, llavors caldria pensar a classificar-ho com {{copyedit}}.
 3. Afegir enllaços. Han d'afegir-se els enllaços interns suficients i necessaris per a que l'artícul quede perfectament enllaçat i porte a noves pàgines de L'Enciclopèdia. Si hi ha artículs especialment relacionats en el que s'està uiquificant, estos poden llistar-se en una secció nomenada Vore també. Si hi ha enllaços externs adequats, estos han de llistar-se en una secció nomenada Enllaços externs. Ademés, si hi ha referencies, estes han de colocar-se una secció nomenada Referències, en la plantilla {{listaref}}. Estes tres seccions (Referències, Vore també i Enllaços externs) d'existir, van sempre al final.
 4. Si l'artícul no els té, han d'incloure's interwikis, categories i, de ser possible, imàgens de Commons relacionades en el tema de l'artícul.
 5. Llevar la plantilla {{uiquificar}}.

Consells de uiquificació

 • No s'ha de colocar més d'una volta un mateix enllaç en un paràgraf o secció.
 • Els dies no cal enllaçar-los a menys que siguen dates molt notables, com el naiximent i la mort en una biografia.
 • En les biografies, les introduccions han d'escomençar en el nom més comú de la persona en qüestió, les seues dates de naiximent i mort d'haver-se donat, els seus atres noms possibles si hi ha, i la professió o professions per les quals és o fon reconegut, seguit de la seua nacionalitat. Poden incloure's també en l'introducció algunes de les senyes més notables.
 • El nom de l'artícul ha d'anar en negretes només la primera vegada que apareix dins del mateix, no les atres.
 • No s'ha de categorisar mai de forma redundant. És innecessari colocar al mateix temps com arquitecte i com arquitecte valencià a Santiago Calatrava. Cal buscar sempre la categorisació més específica.
 • És molt possible que la categoria que es necessita ya existixca. Bones formes de trobar-la són consultar artículs de la mateixa temàtica o el arbre de categories.

Quan no uiquificar

És comú trobar-se en artículs que s'han copiat lliteralment d'alguna pàgina d'Internet no lliure, Violant-se aixina la política de drets d'autor. En tals cassos, l'artícul no ha de ser uiquificat, sino que ha de localisar-se la pagina web d'a on s'ha plagiat el text (es pot utilisar per ad això el test de buscador), i després marcar-ho en la plantilla {{plagi}} o {{copyvio}} (si no s'està completament segur) per a que un Administrador ho elimine.

Tampoc és necessari uiquificar aquells artículs que són fonts primàries, promocionals o irrellevants, els quals han de marcar-se, respectivament, en les plantilles {{font primària}}, {{promocional}} o {{irrellevant}}. Només una volta solucionats estos problemes han de ser uiquificats els artículs en cas de permanéixer en L'Enciclopèdia.

Vore també