BOE

De L'Enciclopèdia, la wikipedia lliure en valencià
Saltar a: navegació, buscar

El BOE són les sigles del Bolletí Oficial de l'Estat (en castellà, Boletín Oficial del Estado).

El BOE és el diari oficial de l'Estat espanyol dedicat a la publicació de determinades lleis, disposicions i actes de publicació obligatòria.

L'edició, impressió, publicació i difusió del Bolletí Oficial de l'Estat està encomanada, en règim de descentralisació funcional, a l'Agència Estatal del Bolletí Oficial de l'Estat.

La Constitució espanyola dispón en el seu artícul 9.3 que «La Constitució garantisa […] la publicitat de les normes». És per tant un imperatiu llegal la publicació de les normes, canalisant-se dita publicació a través dels distints bolletins oficials, el BOE en el seu cas.

D'acort en el Real Decret 181/2008, de 8 de febrer, d'ordenació del diari oficial Bolletí Oficial de l'Estat, el BOE és el diari oficial de l'Estat espanyol, el mig de publicació de les lleis, disposicions i actes d'inserció obligatòria.

Conté ademés les lleis aprovades per les Corts Generals, les disposicions emanades del Govern d'Espanya i les disposicions generals de les comunitats autònomes.

En el mateix es publiquen:

  • Les disposicions generals dels òrguens de l'Estat i els tractats o convenis.
  • Les disposicions generals de les Comunitats Autònomes, d'acort en lo establit en els Estatuts d'Autonomia i en les normes en ranc de llei dictades per al desenroll dels mateixos.
  • Les resolucions i actes dels òrguens constitucionals de l'Estat, d'acort en lo establit en les seues respectives lleis orgàniques.
  • Les disposicions que no siguen de caràcter general, les resolucions i actes dels departaments ministerials i d'atres òrguens de l'Estat i Administracions públiques, quan una llei o un real decret aixina ho establixquen.
  • Les convocatòries, citacions, requisitories i anuncis quan una llei o un real decret aixina ho establixquen.

Enllaços externs[editar]