Centaure Quiron

De L'Enciclopèdia lliure en valencià
Saltar a: navegació, buscar

Quiron fon un centaure excepcional, una criatura en cap i pit d´home i cos de cavall. Era fill de Cronos y Philyra. El seu aspecte de cavall era perque Cronos per a que no ho sabera sa dona Rea, se convertí en un caball mentres el concevia en la ninfa Philira.

Vida adulta[editar]

El inmortal Quiron, al contrari que el resto de centaures que eren monstruos molt cabuts, era molt cibilisat, inteligent i amable. Era un gran músic i mege. En la Ilíada era admirat per els trataments que feia en les ferides de guerra. Quiron era molt amic d'Apolo i li encomenà l´educació de son fill Asclepio, deu de la medicina. També s´encarregà de l´educació de Jason, Acteon i Aquiles. Apolo li ensenyà a ser un gran arquer.

Quiron vixqué en una cova en Telesa i es casà en Chanclo. Tingué una filla, la qual tingué a Peleo que es casà en la diosa de la mar Tetis. D´este matrimoni naixqué Aquiles. Pero Quiron tingué un final cruel. Se desencadenà una pelea entre centaures. Quiron fon arrestat accidentalment per Heracles. Este el torturà i fon tant el seu patiment que li regalà la inmortalitat a Prometeo. Una volta mort Zeus el decidí colocar-lo en el firmament, creant la Constelació de Centaure.