Dissabte

De L'Enciclopèdia lliure en valencià
Saltar a: navegació, buscar

El dissabte és el sext dia de la semana encara que moltes persones han tractat de modificar el orde dels dies començant en el dumenge i terminant en dilluns. El nom de "dissabte" prové del llatí sabbatm, i ademés del hebreu shabbat, que vol dir descans. Encara que també es menciona que en atres idiomes com el anglés (Saturday), es pot dir que és el dia de Saturn.

Per ad algunes religions com el Judaisme i els cristians de l'Iglésia Adventista del Sèptim Dia i iglèsies "Sebatistes", el dissabte és el sèptim dia de la semana donat per Deu des de la creació a l'humanitat per al seu descans.

Lliteralment, la paraula significa 'cesar' o 'parar' (segons Gènesis 2.2 referint-se a Deu Yahvéh: 'I cessà el sèptim dia de tot el treball que havia fet")

També és el dia reverència a Deu, fixat per els 10 Manaments donats per Deu a Moisés.

Enllaços externs[editar]

Dies de la semana
Dilluns · Dimarts · Dimecres · Dijous · Divendres · Dissabte · Dumenge