Configuració del filtre antiabusos

Barra de navegació del filtre antiabusos (Inici | Canvis recents de filtres | Examinar edicions passades | Registre d'abusos)
Anar a la navegació Anar a la busca
De les últimes 3904 accions, 0 (0 %) han alcançat el llímit de 1000 condicions, i 1 (0,03 %) ha coincidit per lo manco en u dels filtres activats actualment.

Benvingut a l'interfaç d'administració del filtre d'edicions. El filtre d'edicions és un mecanisme de software automatisat que aplica heurística a totes les accions. Esta interfaç mostra una llista de filtres definits, que poden ser modificats.

Tots els filtres

Opcions
Identificació de filtre Descripció pública Conseqüències Estat Última modificació Visibilitat
1 VANDALISME - Usuari nou blanquejant artículs Advertir, No permetre, Bloquejar Habilitat 00:57 27 març 2013 per Admin (Discussió | contribucions) Privat
2 SPAM - primeres edicions inserten enllaços Llimitar Habilitat 01:36 20 gin 2013 per Admin (Discussió | contribucions) Privat
3 VANDALISME - Tot el text en mayúscules No permetre Habilitat 01:36 20 gin 2013 per Admin (Discussió | contribucions) Privat
4 VANDALISME - Blanqueig de discussions Advertir, No permetre Habilitat 01:36 20 gin 2013 per Admin (Discussió | contribucions) Privat
5 Firmes en artículs Advertir, No permetre Habilitat 01:04 17 gin 2013 per Admin (Discussió | contribucions) Privat
6 No permetre copia-pega Advertir, No permetre Habilitat 01:07 17 gin 2013 per Admin (Discussió | contribucions) Privat
7 Artícul massa llarc Advertir, No permetre Habilitat 01:13 17 gin 2013 per Admin (Discussió | contribucions) Privat
8 Nou usuari revertint Llimitar, No permetre Habilitat 01:09 20 gin 2013 per Admin (Discussió | contribucions) Public
9 Vandalisme comú Advertir, No permetre Habilitat 11:35 24 feb 2013 per Admin (Discussió | contribucions) Privat
10 Caràcters repetits Llimitar, Advertir, No permetre Habilitat 01:23 20 gin 2013 per Admin (Discussió | contribucions) Privat
11 Blanqueig parcial Llimitar, Advertir, No permetre Habilitat 23:23 20 gin 2013 per Admin (Discussió | contribucions) Privat
12 Redirecció a una pàgina no existent Llimitar, No permetre Habilitat 11:32 27 gin 2013 per Admin (Discussió | contribucions) Public
13 Text no separat Llimitar, No permetre Habilitat 11:40 27 gin 2013 per Admin (Discussió | contribucions) Public
14 Començament de frase en minúscula Llimitar, Advertir Habilitat 11:43 27 gin 2013 per Admin (Discussió | contribucions) Public
15 Nous artículs on no apareix el nom de l'artícul Llimitar, Advertir Habilitat 11:49 27 gin 2013 per Admin (Discussió | contribucions) Public