Euskera en el sistema educatiu

De L'Enciclopèdia, la wikipedia lliure en valencià
Saltar a: navegació, buscar

El reconeiximent que otorguen les institucions cap al euskera varia d'una comunitat a un atra, en la Comunitat Autònoma Vasca és oficial en tot lo territori mentres que en la Comunitat Foral de Navarra a soles en las vascòfona, reconeixent la llei certs drets dels parlants en la zona mixta. En Iparralde el euskera carix de tot reconeiximent oficial, encara que se tolera el seu us en determinat nivell. Este fet ha creat distintes formes en el sistema educatiu.

Model d'Euskadi[editar]

Matriculacions en educació infantil: 2009-2010:

 • Model A: tot en castellà exceptuant l'assignatura d'euskera
 • Model B: una part de les asignatures en euskera i l'atra part en castellà
 • Model D: totes les asignatures en euskera excepte la de llengua castellana
 • Model X: totes les asignatures en castellà sense assignatura d'euskera, per a alumnes que residixquen temporalment en Euskadi, a soles n'hi han uns 1.800 alumnes en tot Euskadi seguint en el curs.

Model de Navarra[editar]

Per a entendre els menor percentages d'alumnes matriculats en euskera total o parcialment en Navarra hem de tindre en conte que este idioma no té el mateix grau de reconeiximent oficial en tot lo territori, existint tres zones diferenciades:

 • Zona vascòfona
 • Zona mixta
 • Zona no vascòfona

Els models són:

 • Model A: tot en castellà exceptuant l'assignatura d'euskera.
 • Model B: una part de les asignatures en euskera i l'atra part en castellà.
 • Model D: totes les asignatures en euskera exceptuant la llengua castellana.
 • Model G: tot en castellà i sense assignatura d'euskera.

Model d'Iparralde[editar]

En el País Vasco Francés, los alumnos matriculados en enseñanza vasca para el año 2006 son el 15,9% del alumnado. Recientemente (en 2008/2009) se está detectando un aumento significativo en las matriculaciones en los modelos bilingües y ya más del 30% de los alumnos de Primaria estudian en euskera. Hay que tener en cuenta que el euskera carece de oficialidad en el estado francés y la enseñanza en euskera solamente se imparte en ikastolas (escuela que tiene por misión la promoción d'una escuela vascófona), centros educativos que no reciben subvención alguna por parte de las instituciones galas, así como en colegios públicos de enseñanza bilingüe y en escuelas catòlicas. [3]

En el País Vasc Francés, els alumnes matriculats en ensenyança vasca per a l'any 2006 són el 15,9% de l'alumnat. Recentment s'està detectant un aument significatiu en les matriculacions en els models bilingües i ya més del 30% dels alumnes de Primària estudien en euskera. N'hi ha que tindre en conte que el euskera carix d'oficialitat en el estat francés i l'ensenyança en euskera a soles s'impartix en ikastoles (escola que té com a missió la promoció d'una escola vascòfona), centres educatius que no reben subvenció alguna per part de les institucions franceses, aixina com en coleges públics d'ensenyança bilingüe i en escoles catòliques.

Vore també[editar]

Enllaços externs[editar]