Fotografia

De L'Enciclopèdia lliure en valencià
Saltar a: navegació, buscar

La fotografia és el procés de capturar imàgens i almagesnar-les en un mig de material sensible a la llum, basant-se en el principi de la càmara oscura, en la qual s'aconseguix proyectar una image captada per un chicotet forat sobre una superficie, de tal forma que el tamany de l'image queda reduït i aumentada la seua nitidea. Per a almagasenar esta image, les càmeres fotogràfiques utilisaven dasta fa algunsa nys exclusivament la película sensible, mentres que en l'actualitat s'empleen, casi sempre, sensors CCD i CMOS i memòries digitals; és la nova fotografia digital.

El terme fotografia, procceïx del grec φως phos ("llum"), i γραφίς grafis ("disenyar", "escriure") que, en conjunt vol dir "disenyar/escriure en la llum". És difícil establir la paternitat de la paraula, i més encara determinar en exactitut qui haja segut el inventor de la tècnica mateixa, ya que esta contà en una llarga fase preparatòria. Pero podem dir que gran part del seu desenroll es deu a Joseph-Nicéphore Niépce, iq ue el descobriment fon fet públic per Louis-Jacques-Mandé Daguerre, conegut també com Louis Daguerre, tras perfeccionar la tècnica.

Ans de que el terme fotografia s'utilisara per a identificar esta tècnica d'impresió química d'imàgens, fon coneguda popularment com daguerrotipia.

La fotografia pot clasificar-se baix la més amplia denominació de tractament d'imàgens i, degut a açò, ha fascinat a artistes i demés persones des de els seus inicis. Els científics, sobre tot, han aprofitat la seua capacitat de plasmar en precisió tot tipo de circustàncies i estudis, tals com els dedicats a la locomoció humana i animal de Eadweard Muybridge. Als artistes la fotografia els ha seducit per estos aspectes, pero han tractat sempre d'anar més allà de la mera representació fotomecància de la realitat, ya que se pot crear un nou "món segons el punt de vista del artiste".

Història[editar]

En les pàgines dedicades a l'història de la fotografia es realisa un estudi detallat que abarca des de els seus inicis dasta el propi sigle XXI i que compren el estudi dels diferents events, personagens i gèneres fotogràfics que han influït en el desenroll d'estos dos sigles de l'història de la fotografia.

En tot i això, a començaments del sigle XIX tots estos invents estaven oblidats, per lo que haurà que redescobrir-los.