Litosfera

De L'Enciclopèdia lliure en valencià
Saltar a: navegació, buscar
Subducció entre plaques litosfèriques. Note's que la litosfera inclou la corfa terrestre.

La litosfera (del grec λίθος, "pedra" i σφαίρα, "esfera") és la capa superficial de la Terra sòlida, caracterisada per la seua rigidea. Està formada per l'escorça terrestre i per la zona contigua, la més externa, del mantell residual, i «flota» sobre l'astenosfera, una capa «tova» que forma part del mantell superior.La litosfera sol tindre una gruixa aproximada de 50 a 300 km,sent el seu llímit extern la superfície terrestre.[1] El llímit inferior varia depenent de la definició de litosfera que s'ocupe. La litosfera està fragmentada en una série de plaques tectòniques o litosfèriques, en les vores de les quals es concentren els fenomens geològics endogens, com el magmatismo (inclós el vulcanisme), la sismicidad o la orogénesis.

Definicions pràctiques[editar]

En la pràctica no és fàcil establir una gruixa concreta per a la litosfera. S'apliquen distintes aproximacions a:

  • Litosfera tèrmica: Baix este concepte la litosfera constituïx la part del mant on la conducció de calor predomina sobre la convecció de calor, cas opost de lo que ocorre en la part del mant que subyacer la litosfera. En este sentit la base de la litosfera es pot definir segons l'intersecció d'una proyecció del gradient geotèrmic en:
a) alguna temperatura predefinida,
b) certa fracció de la temperatura d'ambient , ò 
c) certa fracció del solidus del mant. Un atre método més simple definix dit llímit segons la superfície d'una      isoterma.
  • Litosfera sísmica: La base de la litosfera es caracterisa per una reducció en la velocitat de propagació de les ones S i una elevada atenuació de les ones P. Esta definició té la ventaja que és fàcilment detectable a través d'estudis sismològiques.
  • Litosfera elàstica: Es diu litosfera flexural o elàstica com la capa superior de la Terra que es mou en les plaques tectòniques. Segons esta definició la litosfera es definix com a rígida i en moviment mecànic coherent.

Les litosfera tèrmica i sísmica tenen gruixa equivalents. En general, la gruixa de la litosfera elàstica és major als atres dos.

Vore també[editar]

Enllaços externs[editar]

  • Est artícul fon creat a partir de la traducció de l'artícul es.wikipedia.org/wiki/Litosfera de la Wikipedia en espanyol, baix llicència GFDL.
  • Erro en la cita: L'element <ref> no es vàlit; puix no n'hi ha una referencia en text nomenada Arti4
  • Obtingut de «http://www.lenciclopedia.org/index.php?title=Litosfera&oldid=100979»