Manuel Millás

De L'Enciclopèdia, la wikipedia lliure en valencià
Saltar a: navegació, buscar
Portada del sainete Sota,cavall i rei

Manuel Millás i Casanoves naixqué en Valéncia el 6 de giner de 1845 en el sí d'una família de comerciants de seda i facendats. Morí en la mateixa ciutat el 6 de giner de 1914 en el carrer Quart 21-23. Estudià lleis en l'Universitat de Valéncia encara que no eixercí la professió. Fon funcionari en la Secretaria de la Diputació de Valéncia durante 43 anys.

Destacà pel seus compromí cultural en la Valéncia del sigle XIX en calitat de poeta, escritor de sainetes i zarzueles i colaborador lliterari de diaris i revistes. Escrigué més de trenta texts teatrals en valencià i en castellà i varios llibres i epigrames, obtenint una notable popularitat. Les publicacions que arreplegaren els seus escrits foren el Diari Mercantil de Valéncia, Las Provincias, Valencia Cómica, La Semana Cómica, El Húsar i El Cuento del Dumenche, per eixemple.


Bibliografia en la que apareix[editar]

  • Jaime Millás. "Manuel Millás. Sainets Valencians (1871-1891). Institució Alfons el Magnànim. Valéncia, 2014.
  • Manuel Sanchis Guarner. "Els inicis del teatre valencià modern 1845-1874". Universitat de Valéncia. Valéncia, 1980.
  • Constantí Llombart. "Los fills de la morta viva". Valéncia, 1883.
  • Constantí Llombart. "Melonar de Valensia". Librerias París-Valéncia. Valéncia, 1982.
  • Almanaque del diario Las Provincias. Valéncia, 1915.
  • Jaime Millás "Recuperació d'un escriptor de la Renaixença" (revista digital eHumanista)
  • Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana. Editorial Prensa Valenciana. Valéncia, 2005.
  • Diccionari Biogràfic. Alberti Editor. Barcelona, 1969