Mare

De L'Enciclopèdia, la wikipedia lliure en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca
Admiració maternal

Una mare és la femella que parix un animal o pon l'ou del que eixirà, i en algunes espècies el cria durant el primer periodo de vida. També es nomena mare a la que assumix este rol de cuidadora encara que no siga la progenitora biològica. El terme s'aplica als animals, pero per extensió es pot parlar d'atres regnes o inclús d'idees i objectes (en el sentit d'engendradora o protectora). Un ús específic és quan s'aplica la paraula a la monja superior d'un convent.

Les mares humanes[editar]

El model arquetípic de mare és Maria, mare de Jesús i usualment la festa de les mares va lligada a ella en els països cristians (sol celebrar-se el primer dumenge de maig). En sistemes de parentiu extensos, se pot nomenar mare a qualsevol membre de la generació anterior de sexe femení.

Una excessiva identificació del fill en la mare pot donar lloc a trastorns com el complex d'Edip, aixina com a immadurea i incapacitat per mantindre relacions sentimentals estables. Per contra, la manca d'amor maternal pot donar lloc a sicopaties violentes, inseguritat o retarts en el desenrollament.

Usualment se contabilisa a la mare com l'unitat bàsica de la família, puix els fills solen estar en ella i en alguns països el divorç i el canvi de parella és molt freqüent. Hui en dia, empero, en els nous models de família hi ha llars homoparentals en a soles hòmens com a progenitors, custòdies compartides o yayos que assumixen el rol dels pares. S'ha perdut la concepció única de la família nuclear.

Les funcions de la mare han anat variant a lo llarc del temps. En un primer moment, era la dòna que, despuix de nou mesos d'embaràs, paria un chiquet o una chiqueta i el criava en la seua llet fins que es podia valdre autònomament. Despuix, en les classes socials més altes, la funció d'alletament va passar a la dida i la mare es llimitava a tindre a la criatura i assegurar-ne la llegitimitat. En les adopcions, la mare era la persona que es preocupava del benestar del bebé. Hui en dia, les funcions són múltiples i poden incloure des de la gestació, l'alletament, l'educació i la socialisació primària, la criança fins a la majoria d'edat i l'amor.

La mare en la lliteratura[editar]

El tractament de la mare com a tòpic a tractar en obres lliteràries se troba en l'obra de Gorki Mare i en poemes àraps tradicionals i moderns.[1]

Vore també[editar]

Referències[editar]