Palau dels Bellvís

De L'Enciclopèdia, la wikipedia lliure en valencià
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

El Castell-Palau dels Bellvís (també conegut com a Palau dels Colomer o Palau dels Vescomtes de Sant Germà) de Benissuera és un Be d'Interés Cultural.

El palau està ubicat en la plaça Major de Benissuera, en la comarca de la Vall d'Albaida, en la Comunitat Valenciana.

Es tracta d'una casa-palau fortificada de tipo rural. El seu element més antic és la torre de ponent datada en el  sigle XIII i construïda provablement sobre una torre islàmica anterior. L'atra torre i l'edifici principal, de planta quadrada, varen ser construïts a principis del sigle XVI, mantenint el seu aspecte de fortalea fins al sigle XVII, quan les torres varen ser tallades i el seu remat modificat.

Història[editar]

No se sap en exactitut la data d'edificació del castell palau, pero comparant esta fortalea en el castell d’Alaquàs, edificat a partir de l'any 1510, els dos edificis varen ser alçats seguint les mateixes tècniques constructives i baix el mateix patró: planta quadrada i pati central. A diferència del número de torres que en el cas de Benissuera eren a soles dos, pero en una galeria idèntica de finestres quadrades d'arc rebaixat.

Molt provablement fon construït per Joan de Bellvís, titular de la senyoria de Benissuera, Colata, Vistabella i Torralba a principis del sigle XVI, o be pel seu fill Miquel de Bellvís i Ferran qui va assumir la titularitat del senyoriu en l'any 1523. Va estar vinculat al senyoriu dels Bellvís fins al sigle XIX –este llinage que va assumir el títul de comtes de Casal a finals del sigle XVIII. A la mort de la XI comtesa de Casal, Catalina Bellvís i Balda, en l'any 1877, el Palau va passar a mans de la família Colomer, vescomtes de San Germán. Després de passar per diversos propietaris, la va adquirir l’empresa immobiliària Solvia, vinculada al Banc de Sabadell, qui posteriorment la cedí a l'Ajuntament de Benissuera.

Es poden distinguir dos parts, l'edifici principal, d'estil gòtic i construït al voltant d'un pati quadrat central, que és del sigle XVI i la torre, anterior al rest de l'edifici i de provable orige àrap. El castell palau va ser la plaça forta del Senyor de Benissuera, sent ademés utilisada com a residència i factoria agropecuària.

Descripció[editar]

El palau és un edifici de planta quadrada, proveït d'hort adjacent i tancat d'una gran extensió. La frontera recau a la plaça Major.

Segurament esta plaça fon producte de la repoblació en cristians vells del sigle XVII. Les cases noves es varen dispondre al voltant de la plaça en que el Palau és l'element central i president, deixant fora l'antic lloc morisc en l'iglésia que molt provablement fon una mesquita.

En esta construcció, es poden diferenciar diverses fases constructives: la part més antiga, correspondria en el torreó quadrat (7,2 x 7,4 metros), que sobreïx de la planta general de l'edifici. L'obra de tàpia feta a base de terra i calç que es troba en la zona posterior, pertanydria a una torre que inicialment estaria ací situada i que també sembla ser bastant antiga, possiblement correspon a l'etapa poblacional islàmica, i la funció seria de caràcter defensiu. Esta torre, seria reutilisada, pels Bellvís com a torre feudal. Ya en el sigle XVI, els Bellvís decidiren, incorporar esta torre a la fortalea principal de l'edifici actual (27 x 25 metros).

L'edifici presenta una planta baixa i dos superiors, flanquejades per dos torres. El primer cos està realisat en pedra i el restant en mamposteria i rajola. La coberta és de teula inclinada de tipo àrap. En la frontera destaca la porta principal, en un arc de mig punt i sellars, sobre esta porta es distribuïxen de forma irregular una série d'obertures, en reixes metàliques, ademés d'un mirador. Sobre la porta, hi ha un escut heràldic, en les armes dels Bellvís, encara que aparentment d'incorporació més moderna que el restant. En la part superior de la frontera, presenta una cornisa de fusta treballada i obertures dispostes en llògia.

Té un accés a la plaça Major i d'un atre posterior des de l'hort. Dispon de pati central rectangular (13 x 10,2 metros) per mig de dos arcs rebaixats. La mitat del parament a on s'inscriu la portada del palau està formada per pedra de molt bona qualitat. Al costat d'esta obra, en l'àngul sur-oest del palau i que dona a la plaça, s'alça una segona torre contemporànea del cos central i integrada en la planta.

Situació actual[editar]

La casa anexa al Palau fon adquirida per l'Ajuntament per a l'instalació d'un centre cultural. El rest de l'edifici és propietat privada, sent propietat de la família Colomer fins a la seua adquisició per l'empresa constructora Mecano Construcciones SL.

En l'any 2015 l'immobiliària SOLVIA, filial del Banc de Sabadell, va cedre a la campanya de sensibilisació "Salvem el Palau de Benissuera" i va fer donació de l'immoble a l'Ajuntament de Benissuera. Actualment, s'ha plantejat una intervenció d'urgència per part de l'administració per tal de salvaguardar este Be d'Interés Cultural.

En l'any 2017 la Generalitat Valenciana, ha iniciat tràmits per a la seua recuperació i se li han assignat 175.467 euros del presupost de la Conselleria de Cultura per a reparar-lo.