Regnum Christy

De L'Enciclopèdia lliure en valencià
Saltar a: navegació, buscar

Lo Regnum Christi és un moviment d'apostolat al servici dels hòmens i de l'Iglésia. Fon fundat pel P. Marcial Maciel, L.C. i compartix els ideals en la congregació dels Llegionaris de Crist. És un moviment d'evangelisació, un moviment en el que cada un dels seus membres va prendre en responsabilitat el gran mandat missioner que Jesucrist ha donat.

Actualment, esta integrat en prop de 70.000 membres, jóvens, adults, diaques i sacerdots,te representació en més de 30 països.

En novembre del 2004, la Santa Seu va concedir l'aprovació definitiva dels estatuts del Moviment d'apostolat Regnum Christi.

Segon el text del decret la seua finalitat és:

... la instauració del Regne de Crist entre els hòmens per la santificació dels seus membres, en l'estat i condició de vida a que Deu els ha cridat, i per una acció apostòlica personal i organisada al servici de l'Iglésia i els seus pastors [...]. El seu carisma específic és el mateix de la Llegió de Crist i consistix a conéixer, viure i predicar el manament de l'amor que Jesucrist Redentor va vindre a portar-nos per la seua Encarnación.


El Regnum Christi promou entre els seus membres un profunt sentit eclesial i missioner, encoraja l'espirit d'iniciativa en ells i els recorda la seua responsabilitat, arraïlada en el batisme, de fer de la fe el motor de la seua vida diària en l'àmbit personal, familiar, social, ...

Resenyes històriques[editar]

 • 1920

El 10 de març naix Marcial Maciel, fundador de la congregació, en Cotija de la Paz, Michoacán, Mèxic, el 10 de març de 1920.

 • 1936

En giner Marcial part cap a la Ciutat de Mèxic i inicia la seua formació sacerdotal en el seminari dirigit pel bisbe de Veracruz, sant Rafael Guízar i Valencia. En la festa del Corpus sent la cridà de Deu que li demana reunir un grup de sacerdots missioners que amen Crist en totes les seues forces i prediquen per tot el món el manament cristià de la caritat.

 • 1941

3 de giner: En una casa prestada de la Ciutat de Mèxic, es funda la congregació religiosa dels Llegionaris de Crist. Tretze chicots comencen a compartir el carisma.

 • 1944

26 de novembre: El fundador de la Llegió de Crist és ordenat sacerdot en la basílica de la Mare de Deu de Guadalupe, Ciutat de Mèxic.

 • 1946

12 de juny: El P. Maciel té la seua primera trobada en Roma en el papa Pio XII. El Sant Pare li subralla la necessitat que te Amèrica Llatina de líders catòlics ben formats.

 • 1954

8 de febrer: La Llegió de Crist obri en la Ciutat de Mèxic la seua primera obra d'apostolat, un centre educatiu: l'Institut Cumbres.

 • 1959

El P. Maciel comença a escriure en Salamanca, Espanya, en l'ajuda del P. Rafael Arumí, L.C., el primer borrador dels futurs estatuts del moviment per a llaics.

 • 1963
  • En este temps, ya ha triat el nom de "Regnum Christi" per al moviment d'apostolat que compartixc el carisma de la congregació dels Llegionaris de Crist.
 • 1964

6 de juliol: En l'ajuda de l'associació de pares de família De l'Institut Cumbres, fundà el primer Colege Mà Amiga per a alumnes d'escassos recursos que busquen la formació integral no sols de l'alumne, també del seu entorn social.

 • 1965
  • 6 de febrer: El Sant Pare Pau VI concedixc el Decretum laudis (Decret d'alabança) a la Llegió de Crist i aprova ´ad experimentum´ les seues Constitucions, en les que es fixa que una de les faenes principals dels Llegionaris de Crist és establir grups de catòlics que siguen ferment evangèlic en els diversos rams de la societat.
  • Març: El P. Alfredo Torres, L.C. obri el primer centre per al Regnum Christi en Madrid.
 • 1968

3 de giner: El primer grup de seglars, format per dotze jóvens madrilenys, s'incorpora al Regnum Christi en la basílica de la Mare de Deu de la Mare de Deu del Pilar, en Saragossa, Espanya.

 • 1969
  • Juliol: En el Centre Cultural Interamericà, el Maciel presidixc la cerimònia d'incorporació del primer equip de jóvens mexicans al Regnum Christi.
  • 15 d'agost: En Mèxic, s'incorpora al Moviment el primer grup de senyoretes.
  • 8 de decembre: Sis senyoretes consagren la seua vida a Jesucrist emetent les promeses de pobrea, castitat i obediència en el Centre Cultural Interamericà en Ciutat de Mèxic.
 • 1970
  • 25 de febrer: Es fundà a Dublin el primer centre de formació per a senyoretes consagrades.
  • Els llegionaris funden l'ECYD (Educació, Cultura i Deport): una organisació internacional de chiquets i adolescents catòlics que fan aliança en Crist i entre si per a la construcció d'un món nou, i que es comprometen, a eixemple de Jesucrist a viure la caritat, la sinceritat, l'amistat, la purea, la generositat i l'alegria.
 • 1971
  • Juliol: En Ontaneda, Espanya, té lloc el primer curset internacional del Moviment, en el qual s'explica el Manual del Regnum Christi. Participen jóvens d'Irlanda, Mèxic i Espanya.
  • 9 d'agost: Naix FAME (Família Mexicana). Iniciativa apostòlica del Regnum Christi destinada a promoure i salvaguardar els valors de la família.
 • 1972

25 de giner: En Cubas de la Sagra (Toledo) dos jóvens espanyols són els primers membres consagrats de la secció masculina.

 • 1974
  • 3-13 juliol: Té lloc en Ontaneda, Santander (Espanya) la Iª Convenció Internacional de l'ECYD en la participació de chicots procedents d'Espanya, Mèxic, Irlanda i Itàlia.
  • 24 de decembre: En la seu del Centre d'Estudis Superiors a Roma s'incorporen al Regnum Christi els primers italians.
 • 1976

S'inauguren en la Ciutat de Mèxic el Centre de Consultoria familiar "Alfa-Omega" i l'Escola de la Fe, Institut Pontifici per a formar educadors i mestres en la fe.

 • 1977

16 de juny: Maura Degollado Guízar, Mamà Maurita, mare del fundador, es consagra a Deu en el Regnum Christi. Morirà el 25 de decembre d'este mateix any.

 • 1978

Naix ANSPAC´ (Associació Nacional pro Superació Personal, A.C.), una associació impulsada pel Regnum Christi que treballa per a optimisar el nivell moral, social i cultural de les famílies mexicanes promovent la superació integral de la persona.

 • 1979

26 al 31 de giner: Primera visita de Joan Pau II a Mèxic. Membres del Regnum Christi colaboren en la llogística de la primera visita de S.S. Joan Pau II a Mèxic, en 1979.

 • 1982

Febrer: Es funda el centre de formació de Roma per a senyoretes consagrades del Regnum Christi.

 • 1983
  • 29 de juny: La Santa Seu aprova definitivament les Constitucions de la Llegió de Crist.
  • 2-23 de juliol: Té lloc en Cuernavaca el primer curs per als colaboradors: jóvens disposts a donar sancerament u, dos o més anys a l'Iglésia.
 • 1984

Abril: L'equip de la secció jovenil del Regnum Christi de Mèxic, D.F., funda "Gent Nova", organisació que té la finalitat de promoure en la societat els valors humans.

 • 1986

Octubre: Prop d'un centenar de jóvens realisa unes missions d'evangelisació en la població de Cotija, de la Paz, Michoacán. Des de llavors, en unes quantes ciutats de Mèxic i d'atres nacions, diversos equips de jóvens es dedicaran a l'Apostolat de les missions populars d'evangelisació.

 • 1987

Abril: Naix la Fundació IUVE en Espanya, organisació inspirada en l'humanisme cristià.

 • 1988

Naix Generació Empresarial, organisació que té la finalitat d'atraure empresaris jóvens per a promoure una ètica empresarial sòlidament basada en els principis de l'humanisme cristià.

 • 1990

Setembre: Naix el CEFID (Centre de formació integral a distància).

 • 1991

3 de giner: Se celebra a Roma el 50° aniversari de la fundació de la Llegió de Crist, en més de set mil pelegrins. Joan Pau II presidix l'ordenació sacerdotal de 60 llegionaris en la basílica de Sant Pere.

 • 1994

Semana Santa: Joventut Missionera organisa a Mèxic la primera "Megamisión".

 • 1996

24-27 de maig: Es té a Chicago, Estats Units, la i Trobada de Joventut i Família (Youth and Family Encounter).

 • 1997

Naix NET, programa de formació catòlica destinada als chiquets, en la finalitat de reforçar l'institució familiar.

 • 1998

30-31 de maig: Trobada Internacional dels Moviments i noves comunitats eclesials .

 • 2001

3 de giner: Se celebra a Roma el LX Aniversari de la fundació de la Llegió de Crist. En eixos dies es desenrolla la i Trobada internacional de Joventut i Família.

 • 2004

26 de novembre: La Santa Seu concedix l'aprovació definitiva dels Estatuts del Moviment Regnum Christi per mig d'un decret de la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica.

 • 2005

Durant el tercer capítul General, el pare Maciel decidix declinar la seua reelecció com a director general i li succeïx el P. Álvaro Corcuera, L.C.

 • 2006

1-4 de juny: El Sant Pare Benet XVI convoca als nous moviments eclesials a trobar-se en ell en

 • 2007

El 29 de juliol, el Card. Franc Rodé,, Prefecte de la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica, va assistir a la 10° trobada internacional de joventut i família en Atlanta (USA).

 • 2008

El 30 de giner, mor el P. Marcial Maciel, L.C., als Estats Units. Els seus restes mortals jauen en el seu poble natal, Cotija de la Paz, Michoacán (Mèxic).


Enllaços externs[editar]