Rossent Gumiel i Enguix

De L'Enciclopèdia, informació lliure en valencià
Saltar a: navegació, buscar

Rossent Gumiel i Enguix, és un personage valencianiste d'ideologia nacionalista valenciana de finals del sigle XIX i principis del sigle XX.

Rossent Gumiel fon membre actiu de les associacions Joventut Valencianista i Valéncia Nova i colaborador en diferents publicacions com El Poble Valencià.

Valéncia Nova[editar]

Rossent Gumiel va arribar a ser un dels presidents de Valéncia Nova, entitat cívica en clares pretensions de fer politica nacionalista valenciana, creada en l'any 1904 per diversos membres de Lo Rat Penat entre els quals destaquen: J.M. Puig i Torralva, F. Badenes i Dalmau, Ramon Andrés i Cabrelles, Eduart Boix, Isidre Torres i Francesc Costell. Tots ells tractaren de reprendre la llínea valencianista iniciada per Constantí Llombart front a la llínea estetica i contemplativa de Lo Rat Penat de Llorente.

La Declaració Valencianista[editar]

La Joventut Valencianista possibilità la Declaració Valencianista, un conjunt de principis i de preceptes que conformarien la part teorica d'este moviment. La Declaració es publicaria en el diari vespertí La Correspondencia de Valencia.

El 14 de novembre de l'any 1918, el diari La Correspondencia de Valencia publicava en primera plana i en lloc preferent la Declaració Valencianista. La Declaració constava de huit bases que, més tart, varen ser comentades pels diferents membres de les organisacions firmants de dita Declaració en huit artículs publicats en el mateix diari entre el 16 de novembre i el 7 de decembre de 1918. Eduart Martínez Sabater, Ignaci Villalonga, Josep García Conejos, Eduart Martínez Ferrando, Pasqual Asins, Salvador Ferrandis i Luna, Maximilià Thous i Orts i Lluís Cebrian Ibor, publicaren cada u un artícul dels huit. Els diaris alacantins La Región i Diario de Alicante també reproduïren les huit bases el 16 i el 18 de novembre, respectivament.

Foren fonamentals les portacions de figures tan importants del valencianisme com Gaetà Huguet Breva o Fausti Barberà, pero també de Rafael Trullenque, Rossent Gumiel, Josep Mª Bayarri..., sense oblidar l'acció dinamisadora de distints colectius com Unió Valencianista Regional (Unió Valencianista) i Joventut Valencianista.

Cites[editar]

De Rossent Gumiel Enguix, Carles Recio digué en un dels seus artículs de prensa que:

es tracta del primer valencià en reaccionar contra l'hegemonia catalana sobre Valéncia
Des de la perspectiva que dona el temps hui es poden analisar les aportacions de figures fonamentals com Gaetà Huguet Breva o Faustí Barberà (noms que ya formen part de l'imaginari colectiu valencianiste), pero tambe de Rafael Trullenque, Rossent Gumiel, Ignaci Villalonga…, sense oblidar l'accio dinamisadora de distints colectius
90 anys de la Declaració Valencianista, Juli Moreno

Vore també[editar]

Referències[editar]