Son

De L'Enciclopèdia, la wikipedia lliure en valencià
Saltar a: navegació, buscar

Els sers humans passem aproximadament un terç de la nostra vida dormint. Es tracta d'una etapa diària totalment necessària tant per a la ment com per al cos. El cicle vigília-son dirigix la vida de tots nosatres i es essencial per a alcançar una adequada calitat de vida.

En 1953 es va descobrir que la son consta de 2 fases diferenciades, la fase REM i la fase NO REM.

La fase REM es caracterisa principalment per moviments oculars ràpits i una activitat cerebral abundant, evidenciable per mig d'encefalograma. És en esta fase a on es produïxen els somis i solament els recordarem si nos despertem en dita fase.

La fase no REM es caracterisa per un encefalograma sincronisat, en escassa activitat cerebral, es podria dir que és la fase de repòs cerebral.

El 75% de la son es de tipo NO REM i el 25% es REM.

La son es dividix en cinc periodos:

  • El I i el II serien de son superficial
  • El III i el IV de son profunda
  • El V seria la fase REM

Durant la son solen encadenar-se de 3 a 5 cicles d'estos periodos segons les hores dormides i ademés no son uniformes en temps i varen variant durant tota la nit.

Mentres dormim, es modifiquen algunes funcions fisiològiques, aixina: En la NO REM, està molt disminuït el ritme cardíac, el respiratori, la pressió de la sanc, la temperatura del cervell, etc. En la forma REM es presenta paràlisis d'alguns músculs, aument del fluix sanguíneu, moviments ràpits dels ulls, ritme respiratori irregular, etc.

No tots dormim ni necessitem dormir les mateixes hores, existint grans variacions que poden oscilar entre les tres o quatre hores d'alguns individus, fins les onze o dotze d'atres, si be per lo general lo més habitual són entre 7-9 hores.