Transferència de calor

De L'Enciclopèdia, la wikipedia lliure en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca
Una barra al roig viu transferix calor a l'ambient principalment per radiació tèrmica i en menor mesura per convecció.

La transferència de calor és el procés de propagació de la calor en distints mijos. La part de la física que estudia estos processos es diu a la seua volta Transferència de calor o Transmissió de calor. La transferència de calor es produïx sempre que existix un gradient tèrmic o quan dos sistemes en diferents temperatures es posen en contacte. El procés persistix fins a alcançar el equilibri tèrmic, és dir, fins que s'igualen les temperatures. Quan existix una diferència de temperatura entre dos objectes o regions prou pròximes, la transferència de calor no pot ser detinguda, solament pot fer-se més llenta.

Transferència de calor i termodinàmica[editar]

La termodinàmica és la ciència que estudia la relació entre la calor i atres formes d'energia. La calor és energia en trànsit. Sempre que existix un gradient de temperatura en un sistema o es posen en contacte dos sistemes a diferent temperatura, es transferix energia entre ells. Sabem d'esta transferència, no perque la veem, sino pels canvis que es produïxen en el o els sistemes. La Termodinàmica, basant-se en els estats de cada sistema des d'un punt de vista macroscòpic, és dir, en funció d'atributs tals com la pressió, la temperatura i el volum, que es poden medir, determina si hi ha hagut canvis en la energia interna dels mateixos. En compliment del Primer principi i descartada l'interacció de treball en l'exterior, la variació d'energia interna solament pot ser deguda a calor, és dir, a transferència d'energia d'un sistema a l'atre.

Pero els paràmetros macroscòpics solament es poden medir, o té valor la seua mesura, si és homogénea en tot el sistema, lo que solament ocorre si estan en equilibri. La termodinàmica, per tant, s'ocupa dels estats d'equilibri i en funció de les seues diferències determina la cantitat d'energia transferida d'un estat a l'atre, pero sense considerar el mecanisme de fluix de calor ni la velocitat a la que s'ha realisat la transferència. En un anàlisis termodinàmic se sap la cantitat d'energia necessària per a passar d'un estat a l'atre, pero no es coneix quànt temps ha requerit la transferència, perque el temps no s'inclou com a variable en l'anàlisis.[1]Açò és objectiu d'una atra branca de la ciència que es coneix com a Transferència de calor.

La Transferència de calor com a ciència, té com a objectiu calcular: La velocitat de transferència de calor per a una diferència de temperatura específica, i no és una missió *baladí, ya que casi qualsevol branca de l'ingenieria troba problemes de transferència de calor que no podrien ser resolts en, únicament, el raonament termodinàmic.

  • Frank Kreith & Mark S. Bohn.Principios de Transferencia de calor.página 2