Vicent Miquel Carceller

De L'Enciclopèdia lliure en valencià
Saltar a: navegació, buscar


Vicent Miquel i Carceller (Valéncia 1890 - Paterna 1940), periodista, escritor i editor. Havia començat la seua trayectoria periodistica com colaboraor de revistes satiriques i a partir de 1911, l'empresarial, fentse càrrec de la segona epoca del semanari humorístic-polític i anticlerical "La Traca", que a partir de 1930 i fins a la seua desaparició en 1938 tindra una enorme difusió i éxit en tota Espanya fins a conseguir el mig milló d'eixemplars de tirada, sent també fundador i propietari del semanari taurí fundat en 1922 "El Clarín", fon també fundador i propietari del semanari ilustrat "El cuento del dumenche" (1914-1921), que va oferir fins a 366 fasciculs, "El Faller" (1921-1936), "El nostre teatre" (1921-1922 i 1930-1932), "L'Ombra" (1924-1926) i "La Chala" (1926-1938), publicacions en les quals s'usava l'idioma valencià, i que també publicarà les revistes erotiques "Besa'm" i "La floreta", convertint-se en un dels principals editors de semanaris valencians del primer terç del sigle XX, havent-se fet millonari, va ser propietari del Teatro Serrano i del Cine Metropol de la capital valenciana.

Ya en 1912 va ser enpresonat per publicar una caricatura d'Alfons XIII, la "Dictadura primoriverista" li havia suspés "La traca", que es va alinear a favor del Front Popular i els estatuts d'autonomia de Valéncia i Catalunya, va ser detingut al finalisar la guerra civil, al costat del dibuixant Carlos Gómez Carrera (Bluff), qui havia publicat vinyetes antifeixistes i caricaturisat a Franco.

Torturats per les autoritats franquistes i eixecutats el 28 de juny de 1940, en el camp de tir de Paterna, no arribaren a delatar a Enrique Pertegás Pérez (1894-1961) el dibuixant que signava baix els seudonims "Marques de Sade" o "Tramús", i que va formar part de la primera generació d'autors del comic valencia.