1559

AcontenyimentsEditar

  • El valencià Jaume Rasquí sarpa de Sanlucar de Barrameda en siscents cinquanta hòmens, i el també valencià Joan Boyl com a Almirant, en una expedició a Santo Domingo, a on arribaran el 27 de juliol.

NaiximentsEditar


DecesosEditar