Obrir el menú principal
Boljaca posterior d'un pantaló

La bojaca o boljaca (Potser del gàlic bulga, sac de cuiro) és una chicoteta cavitat en forro incorporada a una peça de vestir, a una cartera, etc., que servix per a guardar dins objectes personals, com ara les claus, els diners o papers; també complix una funció decorativa. Pot estar oberta per la part superior; o tancada en un botó o una cremallera; o coberta per una tapeta de manera que no caiga el contingut. La bojaca de pantaló, de jaqueta, etc., sol estar prop de l'anca, per a poder aplegar cómodament en les mans; pero modernament també és habitual dur bojaques al pit i a la part posterior dels pantalons.

La bojaca procedix de la bossa que es duya penjant i que tenia finalitat anàloga. Quan s'incorporà a la roba sorgí la bojaca pròpiament dita.

Segons el Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) la bojaca es definix com la bosseta que servix per a guardar diners, generalment feta de cuiro, tela o un atre material. També un saquet o bosseta chicoteta cosida en alguna part de la roba que servix per a guardar coses usuals com claus, diners, documentació, etc. o la cantitat de diners que forma el capital d'una persona.

Enllaços externsEditar