Canal de Panamà

El canal de Panamà, inaugurat el 15 d'agost de 1914, en la seua singular ubicació en el punt més estret entre l'oceà Atlàntic i l'oceà Pacífic, ha tengut un efecte d'àmplies proyeccions en escorçar la distància i el temps de comunicació marítima, i ha produït avanços econòmics i comercials a lo llarc de quasi tot el sigle XX.