Obrir el menú principal

Ampar Rubio Marqués, coneguda comla Chiqueta de Burjassot naixqué en el Cap i Casal. En 10 anys ella i sa família es traslladaren a Burjassot. Conegué des de ben chicoteta el cant valencià en l'ambient familiar i el practicà, tenint com tenia bona veu i gust per a cantar. Als 17 anys va participar en emissions radiofòniques en Barcelona junt a El Moll que va ser qui li ho va demanar. Es va casar en un fill d'este, Toni el Mollet, que era versaor i li solia versar a son pare. Des de 1943 estigué sempre malalta i deixà de participar en les cantaes, pero seguia fent-ho en les reunions d'amics i en les festes familiars. Pero també hi hagueren molt atres cantaors que tan sols ho feen en les tertúlies locals o treballant en l'horta, puix no hi ha que oblidar que este cant és típic dels llauradors mentrimentres feen la faena.