Consell de Seguritat de les Nacions Unides

Sèu del Consell de Seguritat, en Nova York.

El Consell de Seguritat de Nacions Unides és l'organisme de les Nacions Unides encarregat de mantindre la pau i seguritat en el món. A diferència d'atres repartiments de la ONU que únicament poden realisar recomanacions als governs, el Consell de Seguritat pot prendre decisions (conegudes com "resolucions") i obligar als membres a complir-les, d'acort a lo establit per la Carta de les Nacions Unides.

El Consell està conformat per 15 nacions, 5 membres permanents en dret de vet —els Estats Units, el Regne Unit, la República Francesa, la Federació Russa i la República Popular China— i 10 membres no permanents.

Els 10 membres no permanents són elegits de 5 en 5 cada any per la Assamblea General de l'ONU i per un periodo de 2 anys. La presidència del Consell es trencada mensualment de manera alfabètica.

Cada membre del Consell té un vot. Les decisions en general requerixen del vot afirmatiu de, a lo manco, nou membres.

BibliografiaEditar

  • Kennedy, Paul. The Parliament of Man: The Past, Present, and Future of the United Nations. New York: Random House, 2006.
  • Fasulo, Linda. An Insider's Guide to the UN. New Haven, CT: Yale University Press, 2004.
  • Fomerand, Jacques. The A to Z of the United Nations. Lanham, MD: Scarecrow Press, 2009.