Resultats de la busca

Anar a la navegació Anar a la busca
 • | nom_oficial = República Oriental del Uruguay …UNCTAD]], [[Unesco]], [[Unió Postal Universal|UPU]], [[Organisació Mundial del Turisme|OMT]], [[Associació d'Estats Iberoamericans per al Desenroll de le
  5 KB (704 paraules) - 17:27 2 gin 2016
 • …iable, busca elaborar una voluntat jurídica distinta a la dels seus Estats membres, destinada a realisar les competències que els han segut atribuïdes. Esta …Permanents'', que són creats sense fixar un determini per a la finalisació del seu mandat. ([[ONU]])
  6 KB (840 paraules) - 14:46 20 feb 2018
 • …UNIT]], [[UPU]], [[WIPO]], [[WMO]], [[OMC]] [[OMT]], [[Associació d'Estats del Carib|AEC]]. La '''República de Colòmbia''' és un estat d'[[Amèrica del Sur]]. La seua costa nort i nort-est és al [[mar Carib]], llimita en [[Ven
  9 KB (1213 paraules) - 15:42 22 feb 2018
 • …anisació Mundial de la Propietat Intelectual|OMPI]], [[Organisació Mundial del Turisme|OMT]], [[Organisació d'Aviació Civil Internacional|OACI]], [[Orga …sitiu el seu PBI total transforma al país en la 23º economia més important del mon.
  20 KB (3144 paraules) - 20:43 20 abr 2020