Estat social

De L'Enciclopèdia, la wikipedia lliure en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

L' Estat Social, designat també com a Estat Social de Dret, és un concepte que ha tingut el seu orige en la cultura política alemana i ho podem ubicar als inicis de l'estat alemà, en tant i despuix d'haver travessat una série de transformacions, hui, podem dir que forma les bases polític ideològiques del sistema d'Economia Social de Mercat.

Al marge del manteniment de la llegalitat, l'estat té la finalitat de protegir els drets dels ciutadans. Per este motiu, en la majoria de constitucions nacionals s'especifica que l'estat és una institució social i de dret.

Respecte a la dimensió social de l'estat, el concepte està orientat a corregir les desigualtats socials i econòmiques pròpies del capitalisme. Per a que açò siga possible és necessari que des de les institucions públiques s'impulsen medides per a millorar les condicions de vida del conjunt de la ciutadania.

L'estat social es fonamenta en l'intervenció de l'estat en alguns sectors de l'economia i de la societat.

En l'estat social l'activitat econòmica no pot dependre exclusivament de les lleis del mercat. En conseqüència, des del plantejament de l'estat social es defén la necessitat d'intervindre en tots aquells contexts en els que es produïxen situacions de penúries socials i desigualtats econòmiques. La finalitat d'esta visió de l'estat és garantisar una vida digna dels ciutadans.

Un Estat Social que practica cada una de les seues funcions proveirà a les classes socials menys favorides l'integració, compensarà desigualtats, redistribuirà la renda. I per a conseguir este estat de coses és que amprarà instruments tals com l'educació.

El concepte que nos ocupa té un ideòlec, l'influent economiste i sociòlec alemà Lorenz Von Stein, qui va eixercir una important influència a mitan del sigle XIX en Alemània.

Stein sostenia que l'Estat Social era una manera concreta d'evitar la revolució. Com segons el la societat havia deixat de constituir una unitat com a conseqüència de l'existència de les classes socials que fa que cada qual indefectiblemnt vaja despuix dels seus propis interessos sense importar-li el restant i desembocant en estats dictatorials, llavors, en estes circumstàncies pot haver una revolució. No obstant l'Estat Social que propon és capaç d'iniciar una reforma al respecte i millorar de fet la calitat de vida de les classes baixes, evitant el natural procés de les classes socials de voler ascendir socialment.