Obrir el menú principal
Fanal sobre font

Un fanal (de l'àrap fanar. mat. sign.) o farol segons el Diccionari General de la Llengua Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) és una caixa metàlica que té les cares de vidre i dins de la qual se situa una llum per a poder allumenar carrers o cases, de manera que estiga protegida de les inclemències de l'orage. També és l'instrument en un peu o pal vertical que allumena la via pública.

Atres accepcions per a fanal:

  • També se diu fanal a diverses llànties o focs d'embarcacions i vehículs.
  • Fanal roig o de coa, llum roja que du l'últim vagó d'un tren.
  • Figuradament, l'últim d'una coa, d'una llista, classificació, categoria... sol usar-se en diminutiu.

Vore tambéEditar

Enllaços externsEditar