Obrir el menú principal

La llentilla (Lens culinaris) és una planta anual conreada que pertany a la família de les fabàcees.