Lluç

El lluç és el nom comú de diversos peixos de mar, de l'orde dels gadiformes.