Obrir el menú principal
Iglésia de Sant Benet en Mauella

Mauella,Tauladella, Rafalell i Vistabella són un conjunt de pedanies i cases rurals de la ciutat de Valéncia, en la comarca de l'Horta Nort i que formen part del distrit dels Poblats del Nort.

Són quatre enclaves diferents i a soles Mauella i Teuladella tenen habitants.

La població de Mauella ronda els 70 habitants i constituïx un núcleu al voltant d'una plaça en una ermita dedicada a Sant Benet. Té el seu orige en una alqueria donada als monges benedictins del Monasteri de Montserrat, en Catalunya. El nucleu està format per eixa plaça i els carrers naixen al voltant de dita plaça. El nucleu urba es chicotet, pero conta en una gran bellea donat que l'enclave en mitat de l'horta i les cases baixes recorden a les antigues poblacions de l'horta valenciana.

Dedica les seues festes patronals a Sant Benet i a la Verge del Rosari. Mauella conta en prop de 70 habitants i està a menys d'un quilómetro d'Albuixech.

Teuladella està a uns dos quilometros de Mauella i està formada per vàries cases que hi ha al voltant d'un cami d'horta. En una d'elles, habiten en l'actualitat i atres estan casi derruides.


Rafalell i Vistabella és una marjal practicament despoblà i que dona a la plaja de la Pobla de Farnals. Es un parage preciós i en una fauna i flora d'una gran riquea.