Historial de revisió de "Plantilla:Columnes"

Anar a la navegació Anar a la busca

Selecció de diferencies: marca els selectors de les versions a comparar i pulsa enter o el botó d'avall.
Llegenda: (act) = diferencies en la versió actual, (ant) = diferencies en la versió anterior, m = edició menor

  • actant 12:28 6 jun 2013Sempreval Discussió contribucions 348 bytes +348 Pàgina nova, en el contingut: «<includeonly><div style="overflow:auto"><!-- No quitar este DIV: evita que el wikicódigo inserte un salto de línea adicional encima de esta tabla. --> {| wid...».