Reunificació alemana

El terme reunificació alemana (deutsche Wiedervereinigung en alemà) es referix als canvis polítics i socials ocorreguts durant els anys 1989 i 1990 en Alemanya, que varen concloure en l'adheriment de l'antiga República Democràtica Alemana (RDA) baix la jurisdicció de la República Federal d'Alemanya (RFA). El procés va donar com resultat una sola Alemanya.

Les reformes polítiques i econòmiques impulsades pel President de l'Unió Soviètica, Mijaíl Gorbatxov, i la transició democràtica en atres països de Europa Oriental varen tindre com a conseqüència indirecta l'èxodo migratori cap a la RFA a través de Checoslovàquia i Hongria, i la posterior inestabilitat social en la RDA. Estos events varen forçar la dimissió del Politburó del Partit Socialiste Unificat d'Alemanya (PSUA), que posteriorment va ser illegalisat. També varen propiciar l'apertura de les fronteres entre les Alemànies, lo que va desencadenar la caiguda del Muro de Berlín el 9 de novembre de 1989.

Els prerrequisits interns de la reunificació els va estipular el Programa dels Dèu Punts, que perseguia la democratisació i l'estabilitat econòmica en Alemanya Oriental. El conveni entre els representants dels partits d'oposició i el govern de la RDA varen concloure despuix de la celebració de les primeres eleccions democràtiques i pluripartidistes el 18 de març de l'any 1990. El Tractat de l'Unió Monetària, Econòmica i Social l'1 de juliol va ser aprovat despuix de convindre en els governs de la RDA, la RFA i el Bundesbank (banc central de la RDA).

Despuix d'una série d'acorts, cims i visites oficials, i el reconeiximent de la frontera germà-polaca en la llínea Oder-Neisse, els governs dels Estats Units, el Regne Unit, França i l'Unió Soviètica varen firmar el Tractat Dos més Quatre, que va fallar a favor de la reunificació. També va convalidar el Tractat d'Unificació, instrument llegal que va autorisar l'adheriment de la RDA en la RFA segons la Llei Fonamental d'Alemanya el 3 d'octubre de l'any 1990. Des de l'any 1991, eixa data se celebra el Dia de l'Unitat Alemana .