Ètica i moral

L'ètica és la reflexió de la moral i estudia els comportaments per a considerar-los com a bons o roïns. És una rama de la filosofia i té els seus origens en l'Antiga Grècia.