L'agnosticisme és un posicionament religiós segons el qual l'existència o no d'un deu o una mitologia de deïtats és desconeguda i, per tant, irrellevant.

A vegades esta falta de certea o coneiximents és un posicionament personal, relacionat en l'escepticisme, en atres casos s'afirma que el coneiximent sobre l'existència o no de sers superiors no solament és desconeguda sino que tampoc es pot conéixer.

En el primer cas parlem d'agnosticisme dèbil, mentres que en el segon d'agnosticisme fort. Finalment hi ha versions en les quals s'afirma que l'existència o no de sers superiors no solament és desconeguda sino que també és irrellevant o supèrflua.