Alqueria de Canet

L'Alqueria de Canet situada en l'interior dels Jardins del Real és una peça de cert interés dins d'estes arquitectures esteses per la ciutat del seu antic àmbit rural.

HistòriaEditar

La casa molt pròxima a eixe tipo de cases que la burguesia d'orige agrari es construïx prop de la ciutat, en un enclavament molt especial, la Volta del Riusenyor, un camí en el seu moment, d'hortes molt pròximes a la ciutat i situat al nort dels antics jardins del Palau Real, poblat per la burguesia i l'aristocràcia, que encara conserva les seues cases principals en este lloc sempre privilegiat.

DescripcióEditar

La casa consta de dos cossos, un el principal, la casa en sí mateixa i un anex posterior construït entorn a un pati. La casa en sí inclou al mateix temps una chicoteta torre miramar lateralisada. Front a la casa un porche de certa importància marca l'image d'esta.