El dilluns és el segón dia de la semana en el calendari gregorià, i primer de la semana laboral, segons l'estàndart ISO 8601. El nom "dilluns" prové del llatí Dies lunae, o 'dia de la Lluna'.

Dies de la semana
Dilluns · Dimarts · Dimecres · Dijous · Divendres · Dissabte · Dumenge