Discussió:Valencianisme

Discussions actives

En realitat, Coalicio Valenciana te una ideologia nacionalista valenciana. El fet de buscar el foralisme constitucional dona a conéixer que parlem d'un nacio valenciana dins de l'estat espanyol. Tipo de nacionalisme que tambe es molt comu i ademes majoritari en Galícia. Per tant crec que es deuria llevar Cva de regionalisme i posarlos en nacionalistes. Ya que encara que no diuen en ningun moment que son nacionalistes, ho son. Admes tampoc declaren que siguen regionalistes, sino foralistes. UV per eixemple es declara nacionaliste i foraliste, en ningun moment parla de l'independencia de la nacio valenciana. En tot cas, regionalistes serien els del PP o PSOE que sols volen a Valéncia com a una regio mes d'espanya i ademes a cada vegà en manco poder d'autogovern. España 2000 seria tambe un bon eixemple de regionalisme, pero clar, PP, PSOE i España 2000 no son valencianistes. No se pot ser regionaliste i valencianiste al mateix temps, perque el valencianiste pensa en sa nacio valenciana (Nacionaliste) i el regionaliste pensa en "la gran nacio espanyola" en representacio de Valencia. --Vixca Valencia 15:17, 6 juny 2009 (UTC)

Segons la uiquipedia: Opció Nacionalista Valenciana (ONV) és un partit polític valencianiste de la Comunitat Valenciana fundat en 2005 per Carles Choví de caràcter nacionaliste valencià i progressiste. En ell s'integraren ex-membres d'Unió Valenciana, com el seu propi fundador i president.

Segons els seus estatuts, defén l'independència normativa de la llengua valenciana, a pesar d'utilisar les normes de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i la constitució de la Nació Valenciana dins d'una Espanya constituïda com a estat federat.

Cva pensa lo mateix, encara que no es nomena com a nacionaliste, pensa lo mateix, una Comunitat Foral Valenciana dins d'Espanya (federal o no). Si fora federal, totes les comunitats serien forals, pero Valencia pot ser foral sense que el rest de comunitats ho siguen, i per tant en una Espanya no federal. Pero al fin i al cabo es lo mateix. Per tant Cva si es nacionalista.

Per cert, crec que ONV no es deuria considerar com a "valencianiste" ya que usant les normes de la AVL crec que no eh... Ya que està aceptant i usant unes normes totalment catalanes i que l'independencia llinguistica dle valencià simplement ho gasta com a "brometa" o per a causar problemes... Pero a part de que yo no senc res d'este partit.. No es deuria considerar valencianiste, ya que mentres no faja res puix mal anem... M'encarregaré ademés de llevar este partit de l'artícul i a llevarli lo de la ideologia "valencianista". --Vixca Valencia 15:27, 6 juny 2009 (UTC)

ONVEditar

Segons els seus estatuts, defén l'independència normativa de la llengua valenciana, a pesar d'utilisar les normes de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i la constitució de la Nació Valenciana dins d'una Espanya constituïda com a estat federat.

Definicio de Regionalisme valencià: El regionalisme valencià (més com valencianisme) és una corrent política que defén la distinció del Regne de Valéncia, pàtria valenciana o de la Nació valenciana dins d'un estat espanyol, ya siga com un estat federat o autonòmic.

¿Llavors perque poseu com a diferents ONV o Cva si pensen exactament lo mateix? ESTAT FEDERAT I REGNE VALENCIÀ FORAL! Nosé perque dividiu "Nacionaliste" de "Regionaliste" si es exactament lo mateix. En realitat regionaliste es el que pren una nacio com a una simple regio i que pensa en el rest de l'estat. --Vixca Valencia 19:01, 7 juny 2009 (UTC)

Gastar o no estreletes no vol dir que la ideologia siga la mateixa. I tots estos partits tenen la mateixa, Nacio valenciana, comunitat foral = Espanya federal = NACIONALISME. Regionalisme = ZERO --Vixca Valencia 19:05, 7 juny 2009 (UTC)

NotaEditar

Ni ser valencianiste és sempre sinònim de ser nacionaliste o independentiste, ni ser nacionaliste o independentiste és sempre sinònim de ser valencianiste. No és igual ser "valencià nacionaliste" que ser nacionaliste valencià (és dir, valencianiste). L'orde dels factors importa. Existixen molts "valencians nacionalistes" (espanyolistes i catalanistes) pero pocs que siguen realment nacionalistes valencians (valencianistes), i tampoc es pot ignorar el fet de que la majoria de les entitats valencianistes com la RACV, LRP, el GAV, o partits com UV, CV, Avant, RePo, etc. són més de caràcter regionalista que nacionalista, sense deixar per això de ser entitats o partits valencianistes.

La defensa d'una cultura privativa dels valencians, d'una identitat cultural única i distinta a la dels atres pobles del món, és la condició sine qua non del valencianisme. La política, en canvi, és un component secundari, que s'incorpora posteriorment al factor identitari de partida.

Un salut.

--Jogim (discussió) 17:28 17 gin 2023 (UTC)

Tornar a la pàgina "Valencianisme".