Dumenge de Rams en Jerusalem

El Dumenge de Rams és una celebració religiosa en que en la majoria de les denominacions del cristianisme commemora l'entrada de Jesucrist en Jerusalem, donant l'inici a la Semana Santa.

Narració evangèlica

D'acort en els Evangelis del Nou Testament, Jesús de Nazaret entrà triumfalment en Jerusalem en mig d'una multitut que l'aclamava. Abans d'entrar, Jesús es va detindre en Betania i Betfagé, i l'Evangeli de Sant Joan afig que va sopar en Lázaro i les seues germanes Maria i Marta. Ahí, es narra que Jesús va enviar a dos discípuls al llogaret propenc, en órdens de recuperar un burret que havia segut nugat, pero mai montat i va dir "Si vos pregunten, digau que el Senyor necessita el burret, i que els serà tornat despuix".

Els sinòptics i Joan establixen que Jesús va saber que hi havia gent en l'àrea, com Simó el Lleprós, aixina que va poder haver argumentat que la presència del burret havia segut organisada pels discípuls de Jesús. L'Evangelio de Joan, no obstant, simplement diu que Jesús va trobar el burret. Joan i els sinòptics establixen que Jesús llavors va montar al burret (o en Mateo al burret i a la ruca, mare d'este), dins de Jerusalem. Els sinòptics afigen que els discípuls varen poder posar les seues capes en l'animal, fent-ho aixina més confortable. Els Evangelis descriuen cóm Jesús va entrar a Jerusalem i cóm la gent estorava el seu camí i també cóm deixava a un costat menudes branques d'arbre.

La gent també cantava una part del Llibre dels Salms, específicament els versículs 25-26 del capítul 118. "...Beneït és el que ve en el nom del Senyor. Beneït és l'enviat del Regne del nostre Pare [David]...". El lloc d'esta entrada no està especificat, pero se supon que va tindre lloc en la Porta Dorada, des d'a on es creïa que el Mesies entraria a Jerusalem, atres estudiosos pensen que el lloc fon cap al sur, puix tenia entrada directa cap ad ell.

Dumenge de Rams en Elig

 
Palmes per al Dumenge de Rams

En el Dumenge de Rams és celebra en moltes poblacions valencianes la Provessó del Dumenge de Rams i és de destacar en la població valenciana i alacantina d'Elig la Provessó del Dumenge de Rams o Provessó de les Palmes, celebració del primer dia de la Semana Santa Ilicitana que ha segut declarada d'Interés Turístic Internacional, a on es representa l'entrada de Jesús triunfant en Jerusalem.

En esta provessó, decenes de mils d'ilicitans recorren, acompanyant al tro de Jesús Triunfant (conegut com el pas de la burreta) els principals carrers del centre de la ciutat, portant les palmes blanques elaborades per famílies artesanes de la ciutat i procedents del Palmerar d'Elig.

La primera notícia d'esta celebració data de l'any 1371, quan el Consell de la Vila (Consell Municipal) s'unix a la festivitat repartint almoines. El comerç de la palma blanca ya va estar arreplegat en una notícia dels llibres del Cabildo de 1429.

Vore també

Enllaços externs