Resultats de la busca

Anar a la navegació Anar a la busca
Resultats 1 - 12 de 12
Busca alvançada

Buscar en els espais de noms:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 • [[Categoria:Electrostàtica]]
  553 bytes (91 paraules) - 21:25 17 maig 2017
 • …a [[balança de torsió]] en la que va determinar les propietats de la força electrostàtica. Este instrument consistix en una barra que penja d'una fibra capaç d'endo [[Categoria:Electrostàtica]]
  4 kB (711 paraules) - 19:22 24 maig 2021
 • …stàncies_covalents|enllaç covalent de tipo reticular]]) o a l'[[interacció electrostàtica]] d'[[ió]]ns en uns atres o en molècules neutres.<ref>{{GoldBookRef |file # La primera font d'atracció és l'interacció electrostàtica, també denominada [[interacció de Keesom]] o força de Keesom en honor a
  7 kB (1129 paraules) - 11:22 23 feb 2019
 • [[Categoria:Electrostàtica]]
  2 kB (307 paraules) - 14:44 12 abr 2020
 • Dipol-dipol: consistix en l'atracció electrostàtica entre l'extrem positiu d'una molècula polar i el negatiu d'una atra. El en
  2 kB (335 paraules) - 19:30 29 set 2017
 • L''''interacció dipol-dipol''' consistix en l'atracció [[electrostàtica]] entre l'extrem positiu d'una [[molècula]] [[Polaritat (química)|polar]]
  3 kB (389 paraules) - 12:32 20 feb 2018
 • …un dels [[Àtom|àtoms]] capta [[Electrons|electrons]] de l'atre. L'atracció electrostàtica entre els ions de càrrega oposta causa que s'unixquen i formen un [[compos …s. Este tipo d'atracció determina les propietats observades. Si l'atracció electrostàtica és forta, es formen sòlits cristalins d'elevat [[punt de fusió]] i insol
  10 kB (1777 paraules) - 16:00 1 dec 2021
 • …'caixa de plàstic'' conductiu protegix el seu contingut de la [[Descàrrega electrostàtica]]
  4 kB (587 paraules) - 09:53 23 feb 2018
 • …de les abelles són de cos pelut en pèls són plomosos; porten una càrrega [[electrostàtica]]. Tot açò ajuda a qué el polen s'adherixca al seu cos. En les seues pot
  4 kB (707 paraules) - 19:34 24 maig 2021
 • La vinculació metàlica és l'atracció electrostàtica entre els àtoms del metal o cations i els electrons deslocalisats. Esta é
  7 kB (1114 paraules) - 16:01 1 dec 2021
 • …ctric|camps elèctrics]] i [[camp magnètic|magnètics]]. Es pot dividir en [[electrostàtica]], l'estudi de les interaccions entre [[càrrega|càrregues]] en repòs, i …tiva]] o [[repulsió|repulsiva]] depén de la [[polaritat]] de la càrrega. L'electrostàtica té moltes aplicacions, que varen des de l'anàlisis de fenòmens com [[tor
  35 kB (5736 paraules) - 17:09 25 jun 2021
 • …en este treball la base principal per a la definició dels fonaments de l'[[electrostàtica]] i del [[magnetisme]]. A través de les seues experiències classificà al {{principal|Electrostàtica|Otto von Guericke}}
  153 kB (23 727 paraules) - 03:02 30 nov 2021