Resultats de la busca

Anar a la navegació Anar a la busca
 • El '''Regne sueu''' va ser fundat pel [[poble germànic]] dels [[sueus]] en la primera mitat del [[sigle V]] en la proví …erritori va ser incorporat al [[regne visigot de Toledo]]. En eixa data el visigot [[Braulio de Saragossa]] escriu: ''En el lluntà oest hi ha un estat analfa
  1 kB (206 paraules) - 11:30 28 maig 2021
 • | nom_complet = Regne visigot | nom_comú = Regne visigot
  4 kB (478 paraules) - 22:35 29 abr 2017
 • …enciana]] estigué subjecte al domini [[vàndal]] i posteriorment al [[Regne visigot de Toledo]], pero pràcticament no hi deixaren vestigi. [[Categoria:Poble visigot]]
  1 kB (167 paraules) - 10:33 27 ago 2015
 • …s la denominació del periodo històric que abasta l'assentament del [[poble visigot]] en la [[Península Ibèrica]], entre intervinguts del [[sigle V]] i comen {{VT|Invasions germàniques en la Península Ibèrica|Regne visigot de Tolosa}}
  2 kB (415 paraules) - 18:05 20 abr 2020
 • Els '''gots''' eren un antic poble d'orige bàltic, que vora el [[sigle III]] formà un estat entre els rius [ …nia]], i situaren la seua capital en la ciutat de [[Toledo]], pero l'estat visigot d'Hispània desaparegué derrotat pels àraps en la [[batalla del Guadalete
  2 kB (293 paraules) - 14:59 8 abr 2019
 • …cs]]. El seu nom significa "[[gots]] de l'oest". Els visigots varen ser un poble germànic procedent de la divisió que varen patir els gots per les invasio [[Categoria:Poble visigot]]
  3 kB (404 paraules) - 17:13 24 gin 2016
 • == Des del naiximent fins al periodo visigot == === Poble prerromanics en el territori de l'actual Comunitat Valenciana ===
  14 kB (2202 paraules) - 19:17 28 abr 2019
 • …ctual territori de la [[Comunitat Valenciana]] estigué subjecte al [[Regne visigot de Toledo]]. Pero pràcticament no deixaren calcigada. …III]] i [[Aleixandre VI]] que volia unir a tota la cristianitat en un sol poble. Tenia el poder militar i espiritual per a fer-ho pero l'opossició de la C
  4 kB (733 paraules) - 19:07 5 jun 2021
 • -[[Iglésia major]], la més important d'un poble o ciutat. Els estils que solen tindre són: [[estil paleocristià]], [[estil visigot]], [[estil mossàrap]], [[estil bizantí]], [[estil mudéixar]], [[estil ro
  5 kB (797 paraules) - 11:26 1 oct 2019
 • Els orígens de Barcelona es remonten a varis assentaments dels laietans, un poble [[íbers|íber]], que a diferència dels [[Antiga Grècia|grecs]] que es va …de la península, Ataulf, situa a Barcelona com a capital del regne cristià visigot en l'any [[414]] d.C. Un estat que aplegaria a governar tota la [[penínsul
  12 kB (1877 paraules) - 18:57 19 abr 2020
 • …es i documentats al [[Paleolític mig]]. Existixen aixina mateix restants [[Poble fenici|fenicis]] posteriors. …tensificar l'ocupació del cerro de l'Alcassaba per part de [[vàndal]]s i [[visigot]]s. En esta tònica, varen continuar segons pareix els [[Imperi bizantí|bi
  5 kB (779 paraules) - 09:54 3 jul 2020
 • …Valero, pronuncià, en la sèu de Lo Rat Penat, una conferència titulada: ''Poble, cultura i llengua''. Una atra cita que ha passat a l'història del poble valencià:
  15 kB (2401 paraules) - 11:31 28 maig 2021
 • …[[Imperi romà]]. Despuix de la caiguda de Roma, es va establir el [[Regne visigot]]. Este regne es va iniciar en el [[sigle V]] i es va mantindre fins a come
  15 kB (2393 paraules) - 19:12 24 maig 2021
 • …nc fon denominat Franchonolant (Frenkenland), mentres que el territori del poble galorromà fon denominat Vualholant (Welschland). En l'any [[1204]], la par …lants als de l'antic territori de la [[Gàlia]], habitada pels [[gals]], un poble [[celtes|celta]]. La Gàlia fon conquistada pels [[romans]] en el [[sigle I
  27 kB (4322 paraules) - 20:43 22 maig 2021
 • …demés als principals grups ètnics –és dir, [[Ètnia bereber|berebers]] i [[Poble àrap|àraps]]– [[Fenícia|fenicis]], [[sefardites]], [[judeu]]s i [[Àfr …]], al caure l'Imperi romà, la regió caigué baix domini de [[vàndal]]s, [[visigot]]s i, posteriorment, baix l'[[Imperi Bizantí]] en una ràpida successió.
  28 kB (4311 paraules) - 19:11 24 maig 2021
 • ===L'etapa romana i el regne cristià-visigot (s. I a.C–VI)=== |[[Benifaraig]] - [[Poble Nou]] - [[Carpesa]] - [[Cases de Bàrcena]] - [[Mauella i Tauladella]] -
  58 kB (9344 paraules) - 10:17 5 jul 2021
 • …res dies, les civilisacions, els héroes, els fets que nos han format com a poble passant per la fundació i l'història del [[Regne de Valéncia]]. …n atacada per [[Sueus]], [[Vàndals]] i [[Alans]]. Els [[Visigots]] eren un poble federat de Roma i els enviaren per a acabar en estos anteriors. Els Sueus…
  44 kB (7241 paraules) - 18:53 4 jun 2021
 • A partir del periodo visigot, el terme ''Hispània'', fins llavors usat geogràficament, escomençà a g Despuix de la caiguda del regne visigot la península quedà dominada fins a la [[Cordillera Cantàbrica]], on esta
  70 kB (11 270 paraules) - 18:53 24 jun 2021
 • …stada pels seus habitants, otorgà la seua protecció a Andorra i la declarà poble soberà ([[805]]). …Pronte els autòctons s'aculturen als nouvenguts i d'este procés sorgix el poble [[Ibers|Iber]], creant la nomenada cultura Ibèrica. El món Ibèric s'este
  240 kB (39 905 paraules) - 18:29 12 jul 2021