Idioma

Revisió de 08:53 3 maig 2015 per Sempreval (Discussió | contribucions) (Text reemplaça - 'de un' a 'd'un')

Un idioma (del llatí idiōma, i éste del grec ιδίωμα idíoma, "peculiaritat", "idiosincràsia", "propietat") o llengua és un sistema de comunicació verbal o gestual propi d'una comunitat humana. En la pràctica, els idiomes ne són un conjunt de sistemes molt similars entre si, dits dialectes o més pròpiament varietats llingüístiques, mutuament inteligibles. La determinació de si dos d'eixes varietats són part o no del mateix idioma és més una qüestió socio-política que llingüística.