Llibre de Mormó

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

Plantilla:Llibre de Mormó

El Llibre de Mormó és u dels quatre llibres sagrats acceptats per l'Iglésia de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies, la Comunitat de Crist i atres branques del moviment dels Sants dels Últims Dies (comunament dit el mormonisme). El llibre mateixa diu de ser una traducció dels escrits d'hòmens sants de l'antiga Amèrica escrit en una manera similar a la Bíblia. Pren el seu nom d'u dels últims profetes que, d'acort al llibre, escrigueren en ell, Mormó, qui al voltant del 390 a.d. hauria resumit en un compendi alguns escrits i archius donant alcanç a 2.500 anys d'història.

Història

Segons la tradició del moviment dels Sants dels Últims Dies, El Llibre del Mormó conté els registres de dos grans civilisacions que varen poblar el continent americà, una procedent de Jerusalem per l'any 600 a. C. i l'atra havent arribat molts sigles abans, quan l'episodi bíblic de la Torre de Babel. Estos registres haurien segut mantenguts per profetes que varen viure entre estos pobles, fins que Mormó, un d'estos profetes, feu una compilació dels anals en un sol volum, gravat en planches de metal.

En la narrativa de Joseph Smith, fundador de l'Iglésia de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies, Moroni, un personage per llavors angelical, li va visitar el 21 de setembre de l'any 1823, instruint-li sobre l'antic registre i el pla de traducció d'este. Smith explica que, quatre anys més tart, les planches li varen ser lliurades finalment en les seues mans, traduint-les de seguida, acreditant tindre auxili diví en esta llabor. La llabor de traducció de conceptes es va realisar per mig de l'us d'un pectoral sacerdotal nomenat Urim i Tumim que permetia a Smith interpretar els caràcters de l'egipci reformat a l'anglés usat en l'época. En dita llabor cooperaren Martin Harris i posteriorment Oliver Cowdery, abdós signants com testimonis originals de les nomenades Planches d'Or lliurades a Smith per l'àngel Moroni. Els tres testimonis varen declarar haver vists dites planches i que sobre elles hi havia un exquisit gravat de caràcters no comprensibles desposat a manera de llibre i units per gruixuts anells a manera de llibre. Dit testimoni està escrit en els següents térmens(extractes):

Conste a totes les nacions, llengües i pobles, a qui arribaré esta obra, que nosatres, per la gràcia de Deu el Pare, i del nostre Senyor Jesucrist, hem vist les planches que contenen esta relació...També testifiquem haver vists els gravats sobris les planches(d'or), i que se'ns han mostrat pel poder de Deu i no pel de cap home. I que delarem en paraules solemnes que un àngel de Deu va baixar del cel, i que va portar i nos va posar les planches davant els nostres ulls, de manera que les vam vore i contemplem, aixina com els gravats que contenien...
Signen: Oliver Cowdery, David Whitmer, Martin Harris.

Joseph Smith va publicar la seua obra per primera vegada en l'any 1830, en el títul The Book of Mormon, en referència al personage del llibre responsable de la seua compilació. Com resultat del treball missioner dels membres de l'Iglésia de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies, i atres denominacions afins, el llibre s'ha publicat en 78 idiomes, en parts del mateix traduïdes a atres 32 llengües, imprimint més de 120 millons de còpies, cobrint l'idioma natiu del 99% dels seus membres i el 87% de la població mundial total. En l'any 1998 l'Iglésia SUD va deixar de traduir seccions resumides del Llibre del Mormó, anunciant que la traducció del llibre a cada nou idioma serà una edició completa.