Llicència Creative Commons

Logo

Les llicències Creative Commons (CC) són una ferramenta llegal de caràcter gratuït que permet als usuaris usar obres protegides per dret d'autor sense solicitar el permís de l'autor de l'obra.

Inicialment, estes llicències es varen crear en base en la llegislació nortamericana i varen ser adaptades a vàries jurisdiccions en tot lo món.

No obstant, l'última versió disponible harmonisa les llicències a nivell internacional i es poden utilisar en diferents països i entre paisos.

Esta versió de les llicències Creative Commons és la 4.0 (2016), també ha ampliat la cobertura llegal per a incloure bases de senyes i ha millorat la llegalitat, entre atres coses.