Mercat de Sant Pere (Grau de Castelló)

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

El Mercat de Sant Pere es troba en el Grau de Castelló, el districte marítim de la ciutat. El Mercat de Sant Pere és un mercat que pertany a l'Ajuntament de Castelló (junt al Mercat Central i el Mercat de Sant Antoni).

Història

El Mercat de Sant Pere fon inaugurat a finals dels anys 80 del sigle XX. Fon derribat en l'any 2009 ya que l'edificació estava afligida d'aluminosis.

En l'any 2010 fon inaugurat el nou edifici, sent l'alcalde de Castelló, Alberto Fabra. Contava en tretze llocs de venda de carn, fruites, verdures i peix de gran calitat en la planta baixa. En el primer pis es trobava un espai de llectura en ordenadors i zona Wi-Fi. Un atre element característic de l'edifici foren els panells ceràmics molt semblants al Palau de la Festa.

En l'any 2017 tancà el mercat per falta d'activitat despuix de més de trenta anys d'activitat comercial. En l'any 2019 se realisaren unes obres per a adaptar l'edifici a una nova sèu de la polícia municipal en el Grau de Castelló.

Vore també

Enllaços externs