Comarca

Esta Plantilla es molt fàcil d'utilisar; simplement còpia el còdic este i pega'l en l'artícul insertant després del "=" lo que té que aparéixer:

'