Image dels pulmons obtinguda en una tomografia axial computerisada (TAC)

El pulmó (del llatí pulmōne) és l'orgue essencial de l'aparat respiratori en molts animals que respiren aire, incloent la majoria dels tetràpodes, uns pocs peixos i alguns caragols.

En els mamífers i les formes de vida més complexes, el sistema el componen dos pulmons qué es troben ocupant la major part del tórax, prop de la columna vertebral i a banda i banda del cor.

Els pulmons tenen aspecte de con formats per un teixit esponjós de color rosa grisenc. Estan coberts per una membrana nomenada pleura i estan separats l'un de l'atre pel mediastí. Per una banda, el pulmó dret està dividit en tres parts, nomenades lòbuls; per l'atra, l'esquerre te a soles dos lòbuls.

Enllaços externsEditar