Llímits del regne sueu.

El Regne sueu va ser fundat pel poble germànic dels sueus en la primera mitat del sigle V en la província de la Gallaecia del Imperi romà d'Occident despuix d'haver penetrat en la península ibèrica junt en vàndals i alans en l'any 409.

El coneiximent de la seua història ve determinat per les fonts, ya que per als huitanta anys transcorreguts entre el 469 i el 550 no disponem d'elles. En l'any 585 el regne sueu va deixar d'existir en ser conquistat pel rei visigot Leovigild i el seu territori va ser incorporat al regne visigot de Toledo. En eixa data el visigot Braulio de Saragossa escriu: En el lluntà oest hi ha un estat analfabet a on no se sent res llevat els vents de tormenta.

L'historia de la Galícia sueva ha estat marginada dins de la cultura d'Espanya, puix va ser un estudiós alemà qui va escriure el primer informe sobre els sueus de Galícia, com ho va admetre l'historiador Xoán Bernárdez Vilar.