El simlish és una llengua fictícia utilisada en diversos videojocs de Maxis. El idioma s'estrenà en SimCopter, encara que la fama la ha obtengut en els videojocs de Los Sims i Los Sims 2. El Simlish se pot també sentir i vore's escrit en SimCyty Societies. També aparegué en una expansió per al joc Sid Meier's Sim Golf de Firaxis. El simlish és la llengua en la que s'expressen els sims, els sers dels videojocs en qüestió.

La llengua és totalment inventada, i no és completa, de tal manera que no se pot mantindre una conversació en este idioma, de fet, no pot ser considerada una llengua al no complir ni tan sevol els requisits mínims de les llengües artificials (estandarisació i autonomia), com a molt podria classificar-se com a Pidgin (llengua comercial).