El terme superfície pot designar:

En geografia:

En matemàtica:

En física:

En comerç: