Tecnologies

Tecnologia es el conjunt de coneiximents i destrees que permeten a l'home dissenyar objectes y maquines pera adaptar el mig i donar satisfacció a les nostres necessitats. Es una paraula d'orige grec, τεχνολογος, formada per tekne (τεχνη, "art, tècnica u ofici") i logos (λογος, "conjunt de sabers").

La tecnologia fa la nostra vida més cómoda. Tots els aparats tecnològics foren inventats en l'ajuda de la tecnologia, per a resoldre un problema o satisfer una necessitat del ser humà. Hi han quins definixen la tecnologia com a la transformació de la naturalea pel ser humà en el seu propi benefici. Atres la definixen com tot allò que s'emplea per a controlar la naturalea.

La tecnologia ha segut empleà per la humanitat des del principi dels temps fins als nostres dies. Ya existia en la prehistòria, quan el ser humà tingué que emplear rudimentàries tècniques per a sobreviure en el mig natural, construint primitius útils i ferramentes, o alçant les seues primeres vivendes.

En l'actualitat, vivim rodejats de ordenadors, sistemes de comunicacions i moderns transports, producte de les noves tecnologies.

A pesar d'açò, mai dubten que la tecnologia és responsable de la invenció e innovació d'objectes senzills i cotidians: un llapis, una maça, o un plat també són productes de la tecnologia

Lo més comú no és que se produïxquen freqüents invencions o repentius descobriments, sino que gràcies al "quefer" tecnològic se van introduint millores o innovacions en el funcionament i aspecte d'objectes ya coneguts. Els productes tecnològics van evolucionant, com veem en les següents imàgens de l'evolució d'un mòvil.

La tecnologia, per tant, ha proporcionat innumerables ventages i beneficis a l'espècie humana. Gràcies ad ella ham pogut progressar fins a la forma de vida actual, molt diferent de la dels nostres antepassats fa milers d'anys.

Pel contrari, el mal us de la tecnologia també ha creat problemes que ans no existien, el deterior del mig natural, el agotament dels recursos energètics, la existència de armes de destrucció massiva, la desigualtat cada vegada més gran entre uns països i atres, son alguns d'ells.

El poder que te la tecnologia de transformar el món és una de les seues principals virtuts i u dels seus majors perills.

Fins a on arribarà el desenroll tecnològic i quins seran els costs del mateix, son preguntes que hui en dia tenen una difícil resposta.

Tot dependrà del bon o mal us que fem de la ciència i la tecnologia.

Enllaços externsEditar

Commons