DOCV

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
(Redirigit des de «DOGV»)
Anar a la navegació Anar a la busca

El DOCV són les sigles del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, anteriorment denominat DOGV (Diari Oficial de Generalitat Valenciana). El DOCV és el bolletí oficial de la Comunitat Valenciana. En l'actualitat ha tornat a denominar-se DOGV, Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Antecedents[editar | editar còdic]

1982[editar | editar còdic]

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), es va crear per mig de Decret de 3 de decembre de 1982, baix el nom oficial de Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El seu primer número va ser publicat el 19 de maig de 1978 i en ell es varen insertar les normes, disposicions i actes emanats del Govern Valencià, que per la seua naturalea requeriren de ser publicats.

Es va establir per mig del citat Decret, que l'orgue competent per a ordenar la seua publicació fora el President del Consell de la Generalitat Valenciana, facultat assignada posteriorment per Orde de la Presidència de la Generalitat Valenciana de data 6 de juliol de 1983 al Conseller de la Presidència.

Als sis mesos de la seua edició, per Decret 86/1983, de 18 de juliol, es va establir la conveniència de publicar no a soles les disposicions que emanaren de la Generalitat Valenciana, sino totes aquelles que afectaren als interessos generals de la Comunitat Valenciana.

1986[editar | editar còdic]

Per una reestructuració funcional i competencial del Govern Valencià, i en haver-se detectat alguns problemes en l'experiència pràctica, es va regular de nou l'ordenació del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per mig de Decret 142/1986, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana.

En ell es va establir el primer canvi de denominació d'esta publicació oficial, pel de Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, al mateix temps que s'instituïa la consideració oficial i autèntica del text redactat tant en valencià com en castellà.

1997[editar | editar còdic]

Dèu anys despuix, es va portar a terme una important modificació de la regulació del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, iniciant el procés per a la seua modernisació en l'incorporació de les noves tecnologies en el funcionament de l'administració.

Per Decret 6/1997, de 28 de giner, es va determinar la freqüència de publicació, la seua estructura i format, preveent atres soports distints al paper i adequant-se a l'implantació progressiva de noves tècniques en la gestió i edició.

1999[editar | editar còdic]

Des de l'any 1999 el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana està accessible via web, encara que carix de validea oficial la seua edició.

Este nou alvanç tecnològic ha permés que el número de subscriptors del Diari en Internet superara als de l'edició en paper, desencadenant a finals de 2006 una nova regulació d'esta publicació oficial que va entrar en vigor l'1 de giner de 2007.

2007[editar | editar còdic]

Per Decret 183/2006, de 15 de decembre, del Consell s'establix que el Diari Oficial es publicarà en format electrònic, com a única versió, oficial i autèntica, quedant garantisada l'identificació del titular competent per a la seua publicació, i de la voluntat de la publicació del Diari Oficial, a través de la firma electrònica del document per part del mateix.

La seua difusió es realisarà a través de la pàgina Web oficial del Diari Oficial, en la direcció: [DOCV|https://www.docv.gva.es], dins del portal Web de la Generalitat, garantisant en tot cas l'autenticitat i integritat del seu contingut, aixina com la seua accessibilitat.

Per ad aquells ciutadans o entitats que no puguen dispondre d'accés al soport electrònic, la Generalitat facilitarà gratuïtament la consulta i obtenció de còpies dels documents publicats.

Al mateix temps el citat decret establix un nou canvi de denominació pel de Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) justificat per la pròpia naturalea d'este mig, en incloure no solament insercions de la Generalitat, sino també les corresponents a les corporacions locals, aixina com les d'atres organismes, institucions i entitats, tant de caràcter públic com a privat.

2016[editar | editar còdic]

Mijan el Decret 126/2016, de 7 d'octubre, de la Presidència de la Generalitat, s'extablix un nou canvi, passant a denominar-se el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) com a Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Vore també[editar | editar còdic]

Enllaços externs[editar | editar còdic]