Discussió:Acadèmia Valenciana de la Llengua

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

(EDITAT PER SSURFER) --Nouusari 16:58, 27 des 2007 (PST)

Se borraran tots el mensages escrits en atra llengua que no siga la genuïna Valenciana, regida per la RACV.

"Uiquipèdia és l'enciclopèdia lliure en Valencià. Els artículs d'esta enciclopèdia seguixen les Normes del Puig, que reflectixen la Llengua Valenciana." (Vore [Portada])--Ssurfer 18:05, 27 des 2007 (PST)

Qui ha decidit que els comentaris en una altra llengua han de ser esborrats (hi ha alguna política o regla de la uiquipèdia aprovada per la comunitat?) És una grolleria i una falta de respecte! Ademés, jo parle valencià, la genuïna llengua valenciana, que no coneixes les variants de la teua pròpia llengua en la teua pròpia comunitat?! --Nouusari 14:57, 28 des 2007 (PST)
puix ho dic yo que si que ho faig en llengua valenciana, este artícul és una VERGONYA, on està la definició objectiva?el concepte?la finalitat?no fem les mateixes errades que ells vlc1217
vlc1217,L'artícul no diu cap mentira, cosa que sí feya ans. En lloc de fer críquites no constructives, a lo millor podries millorar-lo. --Ssurfer 09:06, 28 des 2007 (PST)

En quant als texts en valencià-AVL, valencià i català.[editar còdic]

Tant l'AVL com l'IEC (Institut d'Estudis Catalans) recomanen la paraula "acostar", que és la més comú tant en Catalunya com en Valéncia, en conte de "apropar", calc del castellà. En la mitat de Catalunya i pràcticament tota Andorra s'usen les paraules "esta", "xiqueta" i "avant", que també són paraules catalanes i, en quant a la paraula "avant", és la recomanada per l'AVL. La paraula "ens" (que la RACV també reconeix com a arcaisme) és la usual entre els que usen les regles de l'IEC i l'AVL, pero l'AVL també accepta la forma "nos". Despuix, les formes de "nosatres" en la RACV són "nosatres" i "nosatros", això de "mosatros" és un coloquialisme, l'AVL i l'IEC només arrepleguen la forma "nosaltres" (també reconeguda per la RACV com a arcaisme). --Teniente (discussió) 17:07 24 jul 2018 (CEST)

......................................................................... Encara que en alguns llocs s'utilisen no és lo habitual en la major part de Catalunya dir: "Esta" i "xiqueta", sent lo habitual "Aquesta" i "nena". La AVL encara que acepte "Esta" també recomana i utilisa sempre "Aquesta" La AVL acepta la forma "Nos" pero recomana i utilisa sempre la forma "Ens". --Jose2 (discussió) 18:50 24 jul 2018 (CEST)

En tota Catalunya i Andorra es diu "esta" i "xiqueta" excepte en les províncies de Barcelona i Girona, aixina que és una forma molt comú i prou general. Despuix, l'AVL accepta exactament d'igual manera "esta" com "aquesta" sense donar preferència a ninguna. Ab la forma "nos" passa exactament igual. Per a no haver de posar tots los sinònims possibles (puix l'artícul seria molt llarc) la millpr opció és posar únicament les formes recomanades de cada acadèmia, ço és, posar la forma que apareix en lo diccionari sense qur redirigixca a cap, per eixemple, en el DGLV, la paraula "nosatros" Dirigix a "nosatres" o, per eixemple, l'AVL dona les paraules "este" i "aquest" sense redirigir a cap de les dos, llavons posar abdós formes, puix són igual de recomanades. --Teniente (discussió) 22:45 24 jul 2018 (CEST)

...................... Com ya te vaig ficar ahir: Encara que en alguns llocs s'utilisen no és lo habitual en la major part de Catalunya dir: "Esta" i "xiqueta", sent lo habitual "Aquesta" i "nena". La AVL encara que acepte "Esta" també recomana i utilisa sempre "Aquesta" La AVL acepta la forma "Nos" pero recomana i utilisa sempre la forma "Ens". --Jose2

"Esta" i "xiqueta" s'usen més o manco en mija Catalunya i en tota Andorra, aixina que no és només en alguns llocs, una atra cosa és que l'IEC preferixca les formes barcelonines "aquesta" i "nena". En quant a l'AVL, esta recomana tant les formes "este" com "aquest" d'igual manera, pero, per eixemple, en lo Llibre d'estil per als mitjans audiovisuals en valencià que varen fer los de l'AVL com a recomanacions per als mijos audiovisuals, únicament gasten la forma "este". De totes formes, que l'AVL ho gaste o no tampoc vol dir res, les paraules "ens" i "nos" estan al mateix nivell segons l'AVL, pero l'Acadèmia i la majoria d'autors usen "ens", això no vol dir que l'AVL no accepte la forma "nos" que, ja dic, la posa al mateix nivell que "ens". --Teniente (discussió) 10:40 25 jul 2018 (CEST)
Veja que no estic llevant les formes "aquesta" i "ens", simplement estic posant també les formes "esta" i "nos" perquè són igual de vàlides per a l'AVL. --Teniente (discussió) 12:18 25 jul 2018 (CEST)

Ab / En[editar còdic]

La preposició "ab" és un arcaisme totalment en desús en la llengua valenciana. La forma correcta i recomanada per la RACV per a la preposició castellana "con" és "en" --Jose2 (discussió) 18:25 24 jul 2018 (CEST)

La RACV també accepta l'us de "ab" en registres formals (com per eixemple, un text enciclopèdic) i, per eixemple, lo Pare Fullana sempre recomanava i usava "ab". ;) --Teniente (discussió) 10:47 25 jul 2018 (CEST)

La RACV recomana usar sempre la preposició "EN", el arcaisme "AB" tan sols s'utilisa excepcionalment en determinats texts no oficials com per eixemple: "Bunyol d'or ab Fulles de Llorer" en el mon faller i poc més. Que el Pare Fullana en el seu dia recomanara el terme Ab no vol dir que hui en dia continue vigent i per lo tant hi ha que atendre's a les Normes de la RACV, que són molt clares. --Jose2 (discussió) 13 setembre 2018 (CEST)

Al voltant[editar còdic]

Correcte en valencià=alrededor. En quant a "Ens" i "Aquesta" ya se ha parlat de sobra d'este tema. Jose2 (discussió)

S'ha parlat pero no s'ha arribat a res. És correcte que l'AVL accepte "aquesta", pero no es pot negar que li done preferència a "esta", encara que segons la dita acadèmia abdós són formes igual de vàlides: només cal vore qualsevol escrit de l'AVL per a comprovar que, efectivament, gasten molt més "esta" que "aquesta", de fet l'última forma no apareix en la majoria d'escrits d'ells. Lo mateix passa en "nos" i "ens" que, segons l'AVL estan en lo mateix nivell, encara que l'AVL usa "ens", no prohibix a ningú usar "nos", de fet diuen que és la forma clàssica i popular (juntament en "mos" que sí que és coloquial segons ells) i que ahuí en dia és usada per molts escritors. --Teniente (discussió) 10:35 13 set 2018 (CEST)
Ademés, "ens" també és una paraula valenciana: la RACV accepta el seu us com a arcaic. De fet en la llengua antiga la paraula "nos" despuix de paraules acabades en vocal passava a ser "ens", la RACV només recomana esta forma despuix de vocals en poesia, pero no tenim d'oblidar que també és una forma genuïna. Lo mateix podem dir de "aquesta", també acceptada per la RACV i amplament usada en lo Sigle d'Or --Teniente (discussió) 10:46 13 set 2018 (CEST)

¿Al voltant?[editar còdic]

Segons la RACV: "La locució al voltant de no té tradició clàssica ni popular i sí la tenen les locucions al rededor, pel rededor, en el rededor, entorn, a l’entorn o sobre". --Teniente (discussió) 10:49 13 set 2018 (CEST)


Diccionari Bilingüe de la Llengua Valenciana: Al voltant= subs. m. alrededor, en derredor, en torno, en rededor.... Per lo tant és correcte. Jose 2

Correcte és, pero la RACV no ho recomana, puix no té tradició clàssica i no s'usa en lo valencià espontani i real. Si en l'Enciclopedia no es poden usar formes correctes pero no recomanades com l'artícul masculí "lo" (encara que siga una forma perfectament viva, en l'Enciclopedia no es pot usar ni en artículs de llocs a on s'usa est artícul, en contra de lo dit pel manual d'estil), tampoc hauria de poder usar-se la forma no recomanada "al voltant" (que damunt no ha segut mai una forma viva, mai ha existit en lo valencià parlat real). --Teniente (discussió) 11:01 13 set 2018 (CEST)